Brikkene festes til beholderne for avfallet, og gir full oversikt over alt som blir til avfall om bord og hva som er med tilbake til land.

– Gjennom analyse av hva vi produserer av søppel om bord, har vi grunnlag for å bli bedre, sier kommunikasjonssjef Signor Antonsen i rederiet Hermes til Tekfisk.

Signor Antonsen, kommunikasjonssjef i Hermes AS. Foto: Eskild Johansen

Vil være med på dugnaden

I februar og mars skal alt avfallet på «Hermes» registreres. Dataene sendes rett til skjermene i styrhuset, og gir rederiet full oversikt.

– Det handler om miljø og bærekraft. Vi må være med på denne dugnaden for å ta vare på det som ligger i havet, sier Antonsen.

Bakgrunnen er et prosjekt kalt Renomar, som er et initiativ nordnorske samarbeidspartnere som Remiks, Capia og Delitek står bak.

Sammen utvikler de teknologien som gjør at rederi og fartøy til enhver tid har oversikt over hvor mye avfall som produseres og hvor mye som er levert til mottaksanlegg.

Vil hindre at avfall oppstår

I tillegg skal fartøyene kunne få vite hvor lite eller mye søppel de produserer sammenlignet med tilsvarende båter.

– Vi har sett at det mangler en del på oppfølging av avfallsstrømmene til havs. Flere av oss har irritert oss over at veldig mye av fokuset har vært på opprydning. Det er bra, men det løser ikke problemet, sier prosjektleder Bård Jørgensen i Renomar.

I stedet ønsker prosjektgruppen å prøve å hindre at avfall oppstår, og at det blir behandlet på rett måte.

Jørgensen håper teknologien på sikt kan brukes til å miljøsertifisere fiskebåter og andre havgående fartøyer.

– Jeg tror krav om dokumentasjon vil komme i større grad. I byggeindustrien og andre industrier må du godtgjøre at du har tatt hånd om avfallet på en skikkelig måte, det har ikke fiskeindustrien i Norge i tilstrekkelig grad i dag, sier han.

Marint søppel som er funnet i strandkanten. Renomar ønsker å minke mengden søppel som produseres til sjøs. Foto: Privat

Har fått støtte

Renomar har fått 600.000 kroner fra Handelens miljøfond til å prøve ut teknologien, som er basert på bruk av RFID brikker. Brikkene kan avleses når som helst og hvor som helst. Samme type teknologi brukes blant annet for å merke makrell som del av bestandsvurderingen.

På «Hermes» har de allerede gjort analyser av hva de tar om bord, og hva som går på land i form av søppel.

– Prinsippet er at alt som tas om bord og på havet skal på land igjen, sier Antonsen.

Også avfall som fiskes opp av trålen skal merkes og sendes til rett mottaker på land.

– Målet er at vi produserer minst mulig søppel, sier Antonsen.

– En ressurs

Hvem som skal betale for systemet som logger avfallet, er ikke helt avklart.

Jørgensen i Renomar ser for seg at de kan ta betalt for miljøsertifisering av rederier gjennom bruk av RFID-teknologien.

– Vi håper de selv vil betale for å vise at de har lite avfall og at de behandler det rett, sier han.

Antonsen viser til at søppelet har blitt en ressurs, og at det må lønne seg å levere det til gjenvinning.

– Målet må være at dette ikke har noen annen kostnad enn arbeidskostnaden, sier han.