Forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» har de siste to ukene vært på tokt i nord. Målet var å nå Nordpolen, men forrige søndag ble det klart at vanskelige isforhold gjorde at båten måtte vende baugen sørover da de var på 84 grader nord.

– Det var masse is, mye mer enn vi ventet, sier toktleder Hans Christian Eilertsen til Tekfisk på satellittelefon, der «Kronprins Haakon» bakser seg gjennom isen på vei sørover.

Det var Klassekampen som først omtalte saken.

3–4 meter tjukk is

Isen har skapt problemer under store deler av toktet, som startet fra Tromsø 3. juli. Til tider har den vært 3–4 meter tjukk. De har gjort at de har måttet bruke mer tid på å komme seg frem enn beregnet.

Det er likevel ingen skuffet gjeng som nå setter fart mot Tromsø, forsikrer han.

– Vi har fått tatt prøver, og alle resultater fra polbassenget er unikt. Vi var jo unikt langt nord, men det ble avsluttet litt tidligere enn opprinnelig beregnet, sier Eilertsen.

Sand og leire spyles bort ved bruk av finmasket sikt, og organismene sorteres ut for videre artsbestemmelse, bearbeiding og lagring. Foto: Havforskningsinstituttet

For korte bor

Ingen om bord har vært så langt nord før, og Eilertsen har vært på tokt i nordområdene siden 1970-årene.

– Vi fikk arbeide i så tjukk is som vi aldri har gjort før, og fått tatt prøver fra polbassenget som vi aldri har fått tidligere og hatt det bra om bord, oppsummerer toktlederen og forteller det er plusser og minuser selv om det har vært noen komplikasjoner.

– Å gå opp mot Nordpolen i is, er ikke hverdagskost, selv om det er en stor båt. Noen problemer renner man i, både teknisk og logistisk.

For eksempel hadde ikke lange nok bor noen av stedene de skulle bore hull i isen. Da måtte de gå i råker for å få tatt prøver.

Uoppdagede organismer

«Kronprins Haakon» vil trolig gå direkte til Tromsø, der båten skal ettersees. Eilertsen forteller at den ikke har tatt skade av isen.

– Men det er jo en ny båt, med justeringer og noen barnesykdommer, sier han.

Det er Havforskningsinstituttet og UIT Norges arktiske universitet som har kjørt et bioprospekteringstokt, noe de har hatt felles siden 2007.

De har vært på jakt etter uoppdagede organismer, og det nye isgående forskningsfartøyet gjorde det mulig å gå inn i områder som før har vært utilgjengelige for denne type innsamling.

Isbryteren og forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» ble tatt i bruk i fjor. Foto: Øystein Mikelborg/Norsk Polarinstitutt

Medisiner og helseforskning

De har tatt prøver av blant annet bakterier, fauna, fisk og planter.

– Vi leter etter kjemiske forbindelser som kan brukes til for eksempel medisiner eller helseforskning, sier Eilertsen.

De har blant annet funnet et dyr med molekyler som kan drepe kreftceller effektivt, ifølge Klassekampen. Dyret ble oppdaget for første gang ved Bjørnøya i 2006. Kjemi fra dyret, som fagfolk kaller en hydroide, er testet på ulike kreftceller i laboratorium.

I Tromsø er det en analyselinje på land, som skal analysere alle prøvene som kommer inn.

Samtidig har de tatt hydrofysiske prøver som sjøtemperatur, lys og CO2.

Håper på sol og varme

Forskerne har brukt en rekke ulike verktøy for å hente opp organismer fra havet.

– Organismer fra havbunnen skal vi hente opp med hjelp av kjernegrabb og bomtrål. Vi bruker vannhentere til å samle inn organismene som lever i vannsøyla. I tillegg skal vi ha ut dykkere som samler inn alger og zooplankton under isen, fortalte Kjersti Lie Gabrielsen, leder i Marbank, før toktet.

Toktleder Eilertsen forteller at han og resten av mannskapet på «Kronprins Haakon» nå ser frem til sommerferie.

– Vi krysser fingrene for at de siste dagene i juli skal bli solfylte og varme, sier han.