Med dette er de første grønne prosjektene i gang. Det kommer fram av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag.

Dette er prosjektene slik de presenteres i meldingen:

Bio Feeder AS – Austevoll kommune i Vestland

Bio Feeder AS vil bygge om et nyere brukt fartøy til et kombinert selvlosser- og forfartøy. Ombyggingen vil inkludere batteripakke, installasjon av landstrømsanlegg, elektrisk gravemaskin og rensing av NOx fra eksos. Tiltakene gir etter ombyggingen 27 % reduksjon i CO 2-utslippene og 95 % reduksjon av NOx-utslipp. Selskapet har fått 6 millioner i tilskudd og 18 millioner i lån.

Misje Ecobulk AS – Bergen kommune i Vestland

Misje jobber med å utvikle kostnadseffektive og lavutslipps-bulkskip. Rederiet har inngått kontrakt om å bygge tre nye general-cargo hybridskip. De nye skipene vil ha en moderne dieselmotor med NOx rensing, men også tilrettelagt for ammoniakk. I tillegg blir det installert stor batteripakke, landstrømsanlegg, og tekniske løsninger for optimalt energiforbruk. Tiltakene gir 46 % reduksjon i CO2 utslipp sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle fartøy i Misjes flåte. Selskapet har fått 50 millioner i lån.

Aasen Shipping AS – Bømlo kommune i Vestland

Aasen Shipping AS har gjennom sine to datterselskaper, AS Aasen Bulk og Aasen Transport AS, investert i to selvlosserfartøy. De nye skipene vil ha hybrid fremdriftssystem med batteripakke og landstrømsanlegg, samt elektrisk gravemaskin. Sammenlignet med andre skip i rederiets flåte, vil disse skipene ha rundt 40% lavere utslipp av CO2. Selskapet har fått 8 millioner i lån til de to fartøyene.

Selvåg Senior AS – Meløy kommune i Nordland

Selvåg Senior AS planlegger å bygge et nytt stort ringnotfartøy. Fartøyet vil bli en LNG-hybrid med stor batteripakke og mulighet for landstrøm, i tillegg til tekniske løsninger for varme- og kuldegjenvinning for energiproduksjon. Sammenlignet med konvensjonelle fartøy kan dette bidra til en reduksjon i klimagasser med 42%. Selvåg Senior AS er datterselskap av Sørheim Holding AS. Selskapet har fått 30 millioner i lån.

- Det er veldig positivt at rederiene i fiskeri og havbruk tar i bruk ny teknologi som gir energieffektivisering og lavere utslipp. Grønne sjøtransportløsninger er viktig for fiskeflåten og rederier i havbruksnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen om sistnevnte prosjekt.