Gassen, som har en karakteristisk stikkende lukt, er også bærer av hydrogen. Det er særlig ammoniakkens lette karbonavtrykk som lokker teknologikjempene.

FN sin internasjonale maritime organisasjon, IMO, har et mål om 50 prosent reduksjon i klimagasser innen skipsindustrien innen 2050.

Fornybare kilder

Ammoniakk kan lages på fornybare kilder. Dagens produksjon er i all hovedsak er basert på naturgass og kull. NOx-utslippene fra ammoniakkdrift må håndteres lokalt på fartøyet.

Prosjektet vil bli verdens første langtidstest av ammoniakk som drivstoff i en marin firetakts forbrenningsmotor, og kan få ringvirkninger også inn i andre flåter enn offshore. Testingen vil gi viktig innsikt i effekt og tilstøtende komponenter, og ikke minst i sikkerhet.

Willie Wågen frå Systainable Energy katapultsenter saman med Kjell Storelid og Egil Hystad i Wärtsilä. Foto: MARIUS KNUTSEN / NCE Maritime CleanTech

Startet vinteren 2020

Siden Tekfisk sist skrev om Wärtsiläs planer, har de knyttet til seg Knutsen OAS Shipping AS og Repsol, i tillegg til testsenteret Sustainable Energy katapultsenter.

Vinteren 2020 startet selskapet test av ammoniakk som et karbonfritt drivstoffalternativ. Testene ble utført i Vaasa i Finland, mens langtidstestene skal utføres på Sustainable Energy sitt anlegg på Stord. Oppstart av testene blir i første kvartal 2021, skriver selskapet i en pressemelding.

Teknologigap

– Den norske kulturen for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av selskaper og sektorer, samt bistand fra statlige institusjoner og finansieringsordninger, gir store muligheter for å lukke viktige teknologigap. Dette er helt avgjørende for å drive fram endringen mot en karbonfri fremtid, poengterer Egil Hystad i meldingen. Hystad er daglig leder for konseptutvikling i Wärtsilä.

Rederinteresse

Når fullskalatestene på Stord er ferdige, kan neste trinn bli å teste ammoniakkdrevne motorer i ekte fartøyoperasjoner. Selskaper skriver at flere redere har vist interesse.

- Vi må utvikle og bruke nye teknologier som reduserer utslipp, og er veldig glade for å støtte utviklingsarbeid som kan føre til økt bruk av ammoniakk som drivstoff i skipsfarten og offshoresektoren. Kunnskap fra dette prosjektet vil også gi viktige innspill til utviklingen av regelverk for bruk av ammoniakk og andre lavkarbon-drivstoff, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

20 milioner

Til sammen 83,5 millioner kroner har staten drysset over næringen for å bidra til effektivisering og til å redusere klimautslipp. Wärtsiläs pott i Demo 2000-programmet er på 20 millioner kroner.

Verdensledende

– Vi er veldig glade for å være en del av dette prosjektet, som vil undersøke ammoniakks robusthet som drivstoff. Prosjektet bekrefter at våre testfasiliteter og norsk industri har en verdensledende posisjon innen testing og utvikling av løsninger for bruk av maritimt karbonfritt brensel, sier Willie Wågen, administrerende direktør i Sustainable Energy katapultsenter i pressemeldingen.

Flere prosjekter griper inn

Samtidig som ammoniakk utprøves som drivstoff, utvikles trygge lagrings- og håndteringssystemer som del av EU-prosjektet ShipFC.

ShipFC koordineres av NCE Maritime Cleantech, og omfatter test av ammoniakkdrevet brenselscelle om bord på Eidesvik Offshores supplyskip «Viking Energy.