Snøkrabbefisket utgjorde 17 prosent av eksportverdien av skalldyr i 2019. Det er flere problemstillinger ved dette fisket som Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) ønsker å ordne opp i.

Dermed lyser de ut inntil 3 millioner kroner for å utvikle og forbedre snøkrabbeteiner. Teinene skal øke fangsteffektivitet, selektivitet og velferd.

Søknadsfristen går ut tirsdag denne uken, og dette er delmålene i prosjektet:

  • Utvikle en effektiv og skånsom seleksjonsanordning for utsortering av undermålskrabbe på fiskedyp.
  • Øke fangsteffektiviteten for krabber over minstemålet.
  • Utvikle fluktåpninger som slipper ut fangsten i tapte teiner. Dette skal hindre spøkelsesfiske.
  • Finne frem til mer miljøvennlige materialer og som gjør teinene enklere å resirkulere.

FHF har også satt av 1,5 millioner kroner til å utvikle kunstig agn for snøkrabbefisket. Denne utlysningen er avsluttet, men ikke tildelt noen, ifølge organisasjonens hjemmesider.

Tekfisk har tidligere skrevet om Kvalvik Bait som har testet kunstig agn i dette fisket.