Det går fram av en pressemelding fra Aas mek. torsdag.

Den norske pumpe- og væskehåndteringsspesialisten PG Flow Solutions skal levere åtte av selskapets store sjøvannssirkulasjonspumper, som sørger for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn, til hvert av de tre fartøyene. I tillegg skal selskapet levere alt av maskinrompumper som skal til for hovedmaskineri og hjelpemotorer, samt generelle pumpebehov for brønnbåtens drift, opplyses det videre i meldingen.

Sjøvannssirkulasjonspumpene beskrives som svært effektive og er utviklet for å sikre best mulig fiskevelferd, som igjen oversettes til økonomiske besparelser for sluttkunde. Mannskapet om bord på skipet skal enkelt kunne vedlikeholde pumpene uten bistand fra en ekstern servicetekniker, noe som igjen er ment å bidra til å holde driftskostnadene nede.

Pumpesystemene skal sammenstilles ved PG Flow Solutions’ fabrikasjonsanlegg i Sande i Vestfold, og deretter leveres til Aas Mekaniske Verksteds verft på Vestnes i Møre og Romsdal. PG Flow Solutions har ikke oppgitt kontraktsverdi, men understreker at dette er en stor avtale for selskapet.

– Vi har en langvarig relasjon til Aas Mekaniske Verksted, etter å ha levert maskinrom- og sjøvannssirkulasjonspumper til en rekke av brønnbåtene som verftet har bygd. Å sikre leveranser til tre brønnbåter på én gang er imidlertid veldig sjelden, men tre ganger så morsomt, sier salgs- og markedssjef hos PG Flow Solutions, Øyvind Berg, i pressemeldingen.

De tre nybyggene skal overleveres til Sølvtrans i løpet av 2022.