Fartøyet får navnet «Altaire» og skal stå ferdig i mai 2023. Det går fram av en pressemelding fra Karstensen Skifpsverft.

Hjemmehavn for tråleren er Collafirth på Shetland.

Skipet skal operere etter samme mønster som eksisterende «Altaire», med et tradisjonelt pelagisk fiskeri. Av meldingen går det fram at det er stor lagt vekt på mannskapssikkerhet, kvalitetsbevarende tiltak for fangsten, samt lave utslipp fra nybygget.

Det danske verftet uttrykker at de er stolte over å få denne ordren og at det reflekterer et årelangt forhold til Altaire Fishing.