Det er andre gang reder Andreas Hansen velger Skagen-verftet.

- Vi hadde god erfaring med samarbeidet om «Asbjørn Selsbane», sier han til Tekfisk.

Siden byggingen av den 55 meter lange kystfiskebåten i 2013 har verftet «vokst mye», som han sier. Hansen skryter av bred kompetanse fra danskene, ferdigheter som ikke er blitt færre på syv år. Elektrikerne som var innleid sist, er nå del av verftsparaplyen. Det mener rederen er et godt grep.

- Det er veldig effektiv å jobbe mot verftet, de tegner med en hånd og kalkulerer med den andre!

«Stødig» erstatter «Stødig»

«Stødig» erstatter Asbjørn Selsbanes gamle «Stødig» på 13 meter, som i flere år har supplert selskapets drift av flaggskipet «Asbjørn Selsbane». Det nye fartøyet vil ytterligere optimalisere denne driften. Det gamle fartøyet er solgt til rederiet Brattskjær i Rørvik.

Rederiet har ikke noe mellomfartøy klart, og har ikke avgjort hvordan de håndterer kvotene frem til 2022.

- Vi vurderer jo leiekvoteordningen.

Reder Andreas Hansen til "Asbjørn Selsbane" Foto: Nils Torsvik

Ikke alt er bestemt

Om designen og bestillingen er unnagjort, er ikke alt spikret.

- Vi er ikke helt i havn med valg av leverandører, sier Hansen.

Utstyret om bord har like fullt vært i tankene hele veien, og han forteller at rederiet og verftet bygger videre på erfaringene fra forrige nybygg.

Hybrid løsning ikke avgjort

«Asbjørn Selsbane» fikk i sin tid hybrid fremdrift, optimalisert for propellanlegg på 300–2500 kW. Inntil videre har ikke rederen planer om noe batteri i driften av «Stødig», men han åpner for en løsning med hybrid hjelpemotor.

– Men, det er ikke klarlagt ennå, sier han.

Rederen er komfortabel med å tegne først, og «flikke på designen» mot slutten.

Klassisk familierederi

Andreas Hansen styrer et klassisk familierederi, og sønnen Erlend har akkurat fullført skipperutdannelse. Arbeidsplassen hans forblir videre på «Asbjørn Selsbane», og vi lurer på om eldste blad Hansen er involvert i nykjøpet?

– Han er selvfølgelig med i planleggingen, men han har ikke kjøpt seg inn selv, nei.

Hansen ler.

– Jeg har to sønner, så i et familierederi som vårt blir det vel mer snakk om arv, da.

Den yngste sønnen er elektriker, men Hansen vil ikke spekulere i hvem som har størst i interesse i selskapet.

Gamle MB Stødig, Asbjørn Selsbane AS. Gamle MB Stødig, Asbjørn Selsbane AS. Foto: Asbjørn Selsbane AS

Det fjerde nybygget for Hansen

Tromsø-rederiet har sitt utspring i Lødingen, med flere generasjoner bak seg i fiske. Hansen selv har 30 år i bedriften, og nye «Stødig» er det fjerde nybygget han er med på.

Nye «Stødig» blir utstyrt for både fangst av hvitfisk med snurrvad og trål i tillegg til raudåte og reker. Raudåtekvoten søkte rederiet om i 2019, og var blant ni søkere som også hadde planer om nybygg. Det er tredje gang Asbjørn Selsbane tråler på raudåten.

Levende, fersk og fryst

Noen kvoter, blant annet rekekvoten, er tenkt overført fra «Asbjørn Selsbane».

Om bord blir hun utstyrt for frysing av hyse, reker og raudåte, i tillegg til at «Stødig» skal levere hvitfisk levende og fersk iset i kar.

– Og så har hun en veldig stor propell! sier Hansen.

Stor trekkraft

Propellen er faktisk større enn den på «Asbjørn Selsbane», og gir ifølge rederen stor trekkraft.

Designet er Karstensens skibsværfts eget. Fartøyet med de myke skroglinjene får en lengde på 39,3 meter. Bredden på 11,5 meter bare halvannen meter under lengden på gamle «Stødig», og illustrerer godt at rederiet tar et steg opp i kapasitet.

– Det vil uten tvile øke effektiviteten vår, sier Hansen.

Han regner med å doble antall ansatte i selskapet, og håper på en solid omsetningsøkning.

Skroget bygges i Polen

Skroget vil bli bygget hos Karstensens Shipyard i Polen, før innredning og videre utrustning skjer hos Karstensens i Danmark.

Karstensens skibsværft har blant annet utstyrt «Stødig» med miljøbesparende varmegjenvinning fra motoren, og alle lys er basert på energibesparende LED-teknologi. Om motoren driver direkte og konvensjonelt, har fartøyet fått en frekvensstyrt akselgenerator, som gir mange muligheter – også for en eventuell hybrid drift. På nybåten vil vinsjene være elektriske, og med mulighet for regenerert energi.

Pris ikke tema

Kostnaden ønsker ikke rederen å gå i detalj om.

– Pris kan sies på så mange måter, med kvoteverdi og alt.

Da den langt større «Asbjørn Selsbane» ble bygget i 2013, var prisen på litt i overkant av 150 millioner kroner, forteller rederen til Tekfisk.