I et tredelt prosjekt har Møreforsking vurdert ulike sider av det norske krepsefisket.

– Et av målene i prosjektet er å se om det vil være mulig å sortere ut kreps under minstemålet mens teinen fortsatt står på bunnen, forteller forsker og prosjektleder Snorre Bakke ved Møreforsking i en pressemelding.

Krepseteiner modifisert med fluktspalte. Foto: Møreforsking

Historiske data

Med undersøkelser fra 2006 og 2010 i minnet, har forskerne i år vurdert hvordan den økte beskatningen har påvirket bestanden. Den andre delen av prosjektet ser på fangsteffektivitet, altså antall kilo for hver teine, fordelt på kjønn, størrelse og andel utkast.

Hvilken betydning utkast har for det enkelte individ, er usikkert. Et del av studien er merking og registrering av kreps som henholdsvis blir satt tilbake i kasser eller kastet ut på ordinær måte.

Sjøkrepsefisket blir stadig mer populært og etterspurt. Foto: OLE ERIK KLOKEIDE

Samarbeid med lokale fiskere

Arbeidet er finansiert av Fiskeridirektoratet, Sunnmøre og Romsdal fiskesalgslag, og Råfisklaget, og hadde oppstart i februar. Prosjektet, som er utført i samarbeid med sjøkrepsfiskere i Møre og Romsdal, er en oppfølging av tidligere studier og skal gå ut året.

Selv om ikke konsekvensene av utkast er konkludert, er en viktig del av prosjektet å finne løsninger for å redusere utkast under minstemål. Minstemål er i dag 13 centimeter, målt fra pannetorn til halevifte.

Prosjektleder Snorre Bakke måler en sjøkreps under minstemål. Foto: Møreforsking
Forsker Stefan Ekehaug og Fisker Tobias Solgaard registrerer fangstet sjøkreps i Romsdalsfjorden. Foto: Møreforsking

Åpenbar effekt

Å skille ut småkreps allerede på havbunnen har vært en sentral idé for Møreforsking.

Tobias Solgaard i Solgaard Fjordfisk AS har testet teiner med ulike fluktåpninger for forskerne.

– Fluktspalte på teinene har en helt åpenbar effekt, og eliminerer undermålskreps fra fangstene, sier han i pressemeldingen.

Laboratorieforsøkene viste at det var små forskjeller som gjorde at riktig kreps slapp unna. Prosjektleder Bakker oppfordrer fiskere til å teste ut fluktåpning på 23 millimeter.

– Du vil nok miste en og annen kreps litt over minstemål, men vil til gjengjeld garantert ha veldig få undermåls kreps å sortere ut fra fangsten, sier han i pressemeldingen.

Omvendt problem i rekefisket

Andre steder i landet oppstår andre utfordringer i møtet mellom regelverk og teknikk. Nye krav til sorteringsrist i rekefiske med trål gjør at rekefiskerne mister en viktig ekstrainntekt. Tekfiske har tidligere skrevet om forskere fra Havforskningsinstituttet som har gjort forsøk i Skagerrak og Nordsjøen for å hindre diskriminering av den kjærkomne bifangsten.

Laboratorieforsøk

Laboratorieforsøk ved Atlanterhavsparken utenfor Ålesund har vært viktige for Møre-forskerne. Test av ulike størrelser fluktåpning og sjøkreps har gitt forskerne gode data for å finne hva som skal til for at undermåls kreps kan komme seg ut.

– Sjøkreps fiskes på relativt dypt vann, gjerne ned mot flere hundre meters dyp. Kreps under minstemålet som i dag kastes tilbake i sjøen kan fort snappes opp av sjøfugl. I tillegg kan større fisk også være en trussel mot småkrepsen på vei tilbake til havbunnen. Om vi derfor kan unngå å fangste undermålskreps vil det være en stor fordel, forklarer han.

Prosjektleder Bakke oppfordrer fiskerne til å teste en fluktåpning på 23 millimeter, både for å slippe arbeidet med utkast, og for å bevare bestanden.

21 til 23 millimeter åpning

Selv om prosjektet ikke er sluttført og konkludert, tror prosjektleder Bakke at forskernes anbefaling for spalteåpning vil ligge på mellom 21 og 23 millimeter. Krepsefisker Solgaard er enig.

– Vi får håpe at produsenter og leverandører av krepseteiner også fanger opp dette og monterer det som standard på alle sine nye teiner, sier han i pressemeldingen.

Han og flere andre lokale fiskere har testet krepseteiner etter forskernes anbefalinger. For Solgaard fjordfisk sitt vedkommende er forsøkene også muliggjort med midler fra Skattefunn-ordningen «for bærekraftig og velferdsmessig fangst av skalldyr».

Flere forsøksteiner før storbestilling

Testene har gitt mersmak, men fiskeren venter ennå med å bestille et større parti teiner for konklusjon er tatt.

– Resultatene har medført at et parti forsøksteiner er bestilt, med fluktåpning i litt forskjellige størrelser og utforming, forteller han i pressemeldingen.