I påskeuka kom nyheten om at Brødrene Sperre investerer over 100 millioner kroner i etableringen av et nytt pelagisk anlegg. Dette kom frem i en pressemelding fra MMC First Process, som er valgt som leverandør for håndtering og prosessering av fisken.

Daglig leder Inger-Marie Sperre ved Brødrene Sperre forteller til Tekfisk at byggingen er godt i gang, og planen er at det skal stå ferdig i slutten av juli.

– Sånn som det ser ut nå er bygget i rute, og vi klarer å holde fristene, sier hun.

Foreløpig i rute

Sperre er spent på hvilke konsekvenser koronapandemien kan få for prosjektet. I pressemeldingen fra MMC First Process står det at tidsrammene er stramme. Deadline er 1. september.

– Det er viktig at bygget er klart til høsten når makrellsesongen begynner. Det er en del utstyr som kommer fra utlandet, men alt er foreløpig i rute, sier Sperre.

Når bygget er klart, begynner montasjearbeidet. MMC First Process samarbeider blant annet med en fabrikk i Litauen.

– Vi må bare håpe vi får tilgjengelig de mekanikerne vi trenger fra andre land. For egen del er vi jo også avhengig av utenlandsk arbeidskraft når vi kjører i gang den pelagiske sesongen, sier Sperre, som forteller at de har en stabil stab som har vært med dem i snart ti år.

Daglig leder Inger-Marie Sperre i Brødrene Sperre (t.h.) sammen med representanter fra MMC First Process. Fra venstre: Administrerende direktør Peter Leon Fauske, Per Arild Aamelfot og prosjektleder Nina Farstad. Foto: Pressefoto

2500 kvadratmeter

Brødrene Sperre holder til på Ellingsøy i Ålesund. Industriområdet deres er bygd opp gradvis siden 1950-tallet. Det de nå har gjort er å rive den eldste delen av bygningsmassen for å gi plass til det nye anlegget som vil bli på cirka 2500 kvadratmeter.

1. november i fjor stanset de produksjonen av pelagisk fisk for sesongen. Deretter ble utstyr demontert og bygget revet. Byggingen startet etter jul.

– Dette gjøres på rekordtid, det er veldig kort byggetid for et så stort bygg, men vi venter til de er ferdige med å takke skikkelig, ler Sperre.

Større kapasitet

Planen er å fortsette med den samme produksjonen som før, med et pelagisk rundpakkeanlegg, der sild og makrell sendes til markedene frossent.

– Anlegget blir litt større og vi får noe større kapasitet. Ikke minst får vi mer fleksibilitet i produksjonen av rundfrossen pelagisk fisk. Det gir større muligheter til å tilfredsstille ønskene fra kundene, sier Sperre.

Hvor stor kapasitetsøkning de forventer, vil hun ikke gå nærmere inn på.

– Vi liker ikke å prate så høyt om det. Det er et stort pelagisk anlegg. Nå skal bygget bygges, og så skal det virke. Vi kan snakke om kapasitet utpå høsten en gang, sier Sperre.

Brødrene Sperre har revet gammel bygningsmasse. Dette bildet er fra da rivingen var ferdig. Foto: Brødrene Sperre

Mottak, veiing, sortering og pakking

Det nye bygget skal fylles med utstyr fra MMC First Process. Kundeansvarlig Per Arild Aamelfot forteller at de skal levere systemer for både mottak av fisk, innveiing, sortering og pakking.

- Det er også lagt opp til en linje der vi kan sette inn en spesiell sortering senere, der du kan plukke ut det de kaller for G6, sier Aamelfot.

Dette er makrell over 600 gram. Denne linjen er ikke med i denne leveransen, men det er satt av plass til den. MMC First Process skal også levere en linje for håndlegging av makrell, for kundene som synes presentasjonen av fisken er spesielt ivktig.

- Det er en ganske standard levering fra oss. Brødrene Sperre har lagt vekt på fleksibilitet for å kunne håndtere store mengder. Det er en fabrikk som har stor mottaks- og pakkekapasitet, sier Aamelfot.

Har en plan

Aamelfot forteller at de har brukt mye tid på å planlegge montasjearbeidet godt. De har også tydd til 3D-tegninger.

- Vi har begrenset tid på montasjen. Tidlig i år flyttet vi ressurser. Vi ba ansatte som er på prosjektet om å ta ferie utenom perioden, sier han.

Han tror leveransen skal gå bra, koronapandemi til tross.

- Vi har en plan, men vi vet ikke hvordan situasjonen utarter seg fremover. Vi regner med at det skal gå greit. Det er en stund til 20. juli.

Raskere produksjon og bedre kvalitet

Sperre forteller at det er viktig for selskapet å støtte lokale leverandører.

– Det er artig å se at dette kan skape ringvirkninger lokalt. Vi har forholdt oss til MMC First Process på andre ting, ikke av disse dimensjonene, men vi har vært fornøyde med dem, sier hun

– Hvorfor bygger dere nytt og investerer så mye penger?

– Det er litt todelt. Vi hadde behov for å renovere gammel bygningsmasse. Samtidig gir dette oss flere muligheter og større kapasitet. Vi kan kanskje også ta ned antall arbeidstimer, at vi får fisken raskere prosessert gjennom anlegget, slik at vi får et enda bedre produkt.

Filetering på sikt?

I og med at de leverer fisken rund til markedene, blir det lite restråstoff å snakke om.

– Det er lite fremtidsrettet kanskje, sier Sperre med en liten latter. – Men vi må ha et skikkelig rundpakkeanlegg, så med tiden kan vi kanskje utvikle oss til å skjære fisken og lage filet.

De har likevel ingen planer om dette ennå.

– Men vi ser at vi må jobbe for å utvikle markedet og produktene våre.

Bremsene er på

For MMC First Process er dette en viktig kontrakt.

- Det betyr sikret sysselsetting spesielt. Det blir også en viktig leveranse å vise til andre kunder, sier Aamelfot.

Han forteller at de fremdeles har en god ordrereserve, men at det går litt sent med noen nye kontrakter.

- Den volatile valutaen gjør at det litt vanskelig for kunden å signere. En periode var jo euroen på over 13 kroner. De vil gjerne vente litt og se om ting normaliserer seg, sier Aamelfot.

Noen prosjekter er satt på vent fordi de måtte hente ansatte hjem, blant annet fra Spania.

- Men noen prosjekter kommer i gang igjen hvert øyeblikk. Vi ser at situasjonen begynner å bedre seg enkelte plasser.