– Korrosjon er en utfordring i fiskeflåten, så jeg har stor tro på at dette prosjektet vil både spare oss for problemer og penger, sier reder Arild Holmeset til Tekfisk. Han er en av tre brødre som eier rederiet H.P. Holmeset.

Forskersamarbeid

Korrosjon er et problem som har store kostnader for fiskeflåten, og som ofte rammer nyere båter som er bygget etter 2010. Årsaken til dette kan blant annet være et økende omfang av utstyr av rusfritt stål. FHF lyste tidligere i år derfor ut 1,2 millioner kroner i forskningsmidler for å dokumentere årsaker og tiltak for å spare fiskerne for unødige kostnader og arbeid grunnet korrosjon.

Et av fartøyene som skal følges opp i løpet av et år, er altså havfiskefartøyet «Geir».

På de nye båtene kan både dekk og skrog være malt i svartstål. Ofte oppstår det derfor korrosjon når dette møter utstyr i rustfritt stål, for eksempel dragerbrønn på autolinefartøy, på ror og varmevekslere for kjølesystem.

SPENNENDE TIDER: Arild Holmeset (f.v.), Hans Kristian Holmeset og Kjetil Holmeset fra H.P. Holmeset med designerne Gerd Alise Steinsbu og Brita Erica Duwe planlegger den nye linebåten «Geir». Foto: Pressefoto

– Dette er spennende, og jeg har forstått at korrosjon er et stadig større problem for nybygde fiskebåter, sier prosjektleder Astrid Bjørgum i Sintef som innrømmer at hun har mer peiling på korrosjon enn fiskebåter.

Nye «Geir»
  • Autolinebåten måler 61.8 x 13,5 m og er av typen ST-156 XL.
  • Lengde /bredde: 61.80 m / 13.50 m
  • Mannskap: 22 personer
  • Fremdrift: 2500 kW
  • Frysekapasitet: 60 tonn/dag

Ny beskyttelse

– Den største endringen sammenlignet med tidligere båter er at fabrikken på båten skal ha dekk i rustfritt stål. Det innføres også ekstra beskyttelse på områder som er spesielt utsatt for korrosjon, som ror, propell, thruster og inne i moonpoolen, forteller Bjørgum videre.

Hun ser frem til å samarbeide med rederiet om å finne løsninger som gjør hverdagen til fiskerne både enklere, tryggere og billigere.

– Vi skal kartlegge ulike former for korrosjon på fiskefartøy, finne ut årsakene og foreslå tiltak for å unngå korrosjon. Vi skal se både på nybygde båter, og på utbedringer og vedlikehold av eksisterende fartøy, forteller Sintef-forskeren.

Ulike tiltak som partnerne i prosjektet skal forske på for å unngå korrosjon, kan være å endre materialvalg, valg og påføring av beleggsystemer, elektrisk isolering av komponenter, og anbefalinger av korrosjonsbeskyttelse.

«GEIR»: Nye «Geir» og folkene bak. Adrian, Hans Kristian og Ruben Holmeset (foran), Inge Bertil Straume, skipsdesignet Kjetil Nyvoll, Kjetil Holmeset, prosjektleder Andreas Kopperstad, Asbjørn Tøssebro, Vaagland, Halgeir Holmeset og Arve Husøy, Vaagland. Foto: Einar Lindbæk

Skroget bygges i Polen

HP Holmeset-rederiet vil ha nye «Geir» klar en gang neste år, og Arild Holmeset er sikker på at samarbeidet med Sintef og FHF kommer til å bli en suksess. Skroget bygges for tiden ved Wisla-verftet i Gdansk i Polen, og vil komme til Norge i månedsskiftet august-september. Båten skal ferdiggjøres ved Vaagland Båtbyggeri på Halsa på Nordmøre.

– Vi ville bygge her hjemme. Vi hadde satt en kostnadsramme, men så lenge vi var under dette ville vi bygge i Norge. Selv om det er billigere ute, forteller Holmeset og fortsetter:

– Det er viktig for oss å være med å opprettholde kompetansen og arbeidsplasser i fylket. Vi må ta vare på verftsindustrien vår.

Ni år siden sist

Det er bare ni år siden forrige «Geir» var klar, og rederiet har mål om å bygge ny båt hvert tiende år. Dette er den åttende «Geir», Grytastranda-rederiet bygger.

– Å bygge ny båt er viktig, ikke minst med tanke på generasjonsskiftene som vil komme, forteller Arild.

– Men det blir nok mitt siste nybygg, flirer 57-åringen.

Båten vil bli 63 meter lang, og fartøyet er designet av Skipsteknisk i Ålesund. Det er tredje gang H.P. Holmeset velger Skipsteknisk som designer for sine nybygg.

– Vi er svært glade for at H.P. Holmeset igjen valgte oss og vi ser frem til å jobbe videre med et så fremoverlent rederi, sier salgssjef i skipsteknisk Inge Bertil Straume.

Fartøyet er spesialdesignet for linefiske gjennom en åpning midt (monopoolen) i båten. Dette forlenger tiden for fiskeoperasjoner, og gjør det enklere å operere under tøffe værforhold.

«Grønn» båt

Rederi og designer har jobbet tett sammen for å utvikle en svært effektiv linebåt, hvor miljøavtrykk, arbeidsmiljø og kvalitet på sluttproduktet står i fokus.

– Båten er dessuten spesielt tilrettelagt for å behandle biprodukt, forteller Arild.

– Er det andre ting du vil skryte av?

– Ja, båten har en svært grønn profil. Det er både hybriddrift og andre grønne metoder for fremdrift, sier han.

For rederiet står miljøavtrykk, arbeidsmiljø og kvalitet på sluttproduktet i fokus.

Tredje med dragerbrønn

Nye «Geir» blir den tredje båten med dragerbrønn. Den får også autolineutstyr for omtrent 70.000 kroker. Fabrikken kan produsere både HG og filetert fisk, og har en lastekapasitet på 500 tonn.

Kontraktsprisen er ifølge en tidligere pressemelding fra Vaagland båtbyggeri oppgitt til 250 millioner kroner. Selskapet har akkurat solgt den gamle Geir, men Arild vil ikke fortelle oss hverken hvem den er solgt til, hvor den skal eller hvor mye den ble solgt for. Han vil heller ikke fortelle hva den endelige sluttsummen blir på den åttende «Geir».

Prosjektet «Dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy» skal vare fra 2019 til 2021.

H.P Holmeseth
Tall i mill. kr 2018 2017 Endr. i %
Driftsinntekter 106,1 96,3 10,2
Driftsresultat 15,6 11,7 33,3
Resultat før skatt 10,5 5 110,0