Det treårige forskningsprosjektet OASIS2 startet allerede i 2018. Innen utgangen av 2020, håper Calanus å ha tatt i bruk den nye teknologien i full skala.

Banebrytende teknologi

- Forsøk utført i strømningstank i Hirtshals i Danmark, viser svært gode resultater, sier Ole Petter Pedersen i Calanus AS til Fiskeribladet.

Forsker Ole Petter Pedersen i Calanus viser hvordan den nye innhøstingsteknologien deres blir. Foto: Jørn Mikael Hagen

Vi besøker Calanus AS som har flyttet til nye lokaler i Kystens Hus i Tromsø sentrum, og Pedersen illustrerer grunnprinsippene i den nye høstingsteknologien på ei tavle.

Banebrytende teknologi, men som i enkle trekk kan forklares med at en flotasjonsrigg slippes 40 meter ned under overflaten mellom trålen og fartøyet. Herfra slippes det ut luft som transporterer raudåta til overflaten, som igjen fanges opp av en bredere og grunnere trål enn den som benyttes i dag. Fra trålen sørger ei elektrisk pumpe for at raudåten pumpes om bord i fartøyet til direkte nedfrysning.

Ny innhøstingsteknologi testes ut i strømningsbasseng i Hirtshals. Foto: Ole Petter Pedersen/Calanus

Lite populær i kystflåten

Pedersen er fullt klar over at raudåtetrålerne er lite populære blant kystfiskerne. Den kystnære fiskeflåten mener at innslaget av larver og yngel er så stor i raudåtetrålingen at det i verste fall kan true kysttorskbestanden.

Ny innhøstingsteknologi testes ut i strømningsbasseng i Hirtshals: Luft slippes ut fra rør i en flotasjonsrigg, slik at raudåta flyter til overflaten og fanges av trål. Foto: Ole Petter Pedersen/Calanus

Riktignok har Calanus AS både forskere og fiskeriministeren i ryggen på at trålingen er bærekraftig, men som Pedersen sier:

- Når teknologien er tilgjengelig slik at vi etterlater enda færre fotspor, og kan være mindre problematisk for kystflåten, så ønsker vi selvsagt det. Vi tar bærekraft på største alvor og bruker mye ressurser på å utvikle høstingsteknologien og med det forhåpentligvis unngå fremtidige gnisninger med kystflåten.

Men også myndighetene ønsker å få raudåtetrålingen lengre ut til havs. I de nye konsesjonene på til sammen 254.000 tonn, kan kun 3000 tonn høstes mellom 1000 meter konturlinje og grunnlinja.

Ny innhøstingsteknologi testes ut i strømningsbasseng i Hirtshals: Luft slippes ut fra rør i en flotasjonsrigg, slik at raudåta flyter til overflaten og fanges av trål. Foto: Ole Petter Pedersen/Calanus

Mer bærekraftig

- Lengre ut til havs vil innslaget av yngel og larver være langt mindre. Større kvanta kan dermed høstes på en bærekraftig og miljøvennlig måte, helt i tråd med nasjonale og egne ambisjoner, sier Pedersen.

- Men myndighetenes fokus er også et tydelig signal på at den «blå økonomien» tas på alvor og sees på som en bærebjelke når olja en gang tar slutt. Da er høstingsteknologien vi utvikler et steg i riktig retning, fortsetter han.

Ny innhøstingsteknologi testes ut i strømningsbasseng i Hirtshals: En bredere og grunnere trål fanger opp raudåta som ved hjelp av luft fraktes opp til overflaten. Foto: Ole Petter Pedersen/Calanus

Prosjektet er et samarbeid mellom Calanus, NOFI, HI, SINTEF, Z-Marine, NSK Ship Design og Asbjørn Selsbane AS.

- Deler av systemet skal testes ut i full skala til neste år. Hvis testene er vellykkede, settes det ut i kommersiell drift umiddelbart.

- Forsøkene i strømningsbassenget i Hirtshals gir god grunn til stor optimisme og blir et bidrag i riktig retning for å høste av oseaniske ressurser, avslutter Pedersen.

Ny innhøstingsteknologi testes ut i strømningsbasseng i Hirtshals: Luft slippes ut fra rør i en flotasjonsrigg, slik at raudåta flyter til overflaten og fanges av trål. Foto: Ole Petter Pedersen/Calanus