Det sier Hans Jørgen Fedog, daglig leder i Green Yard. I forrige uke ble det klart at det relativt ukjente selskapet i Kvinesdal overtok konkursboet etter Kleven Verft, bare noen måneder etter at verftet ble solgt til kroatiske DIV Group.

Fedog har elegant unngått telefonen fra Tekfisk i ganske nøyaktig en uke, når vi til slutt får ham på tråden. I forrige uke var han travelt opptatt med å treffe ansatte og ledelse på verftet, forteller han, samtidig som han startet jobben med å finne arbeid til verftet.

– Vi jobber hardt med det, og satser på at det kommer noe om ikke så veldig lenge. Om 14 dagers tid håper vi mye er på plass.

Fremover skal de finne ut hvor mange ansatte som blir igjen ved verftet, de skal bygge organisasjon og snakke med banker.

Flere bein

Green Yard ble startet i 2018, og overtok i fjor det som tidligere het Kvina Verft.

Fedog er foreløpig noe generell når han snakker om fremtidsplanene for verftet som heretter skal hete Green Yard Kleven.

– Planen er å få verftet opp og gå slik at det kan ta alle syklusene i et livsløp til en båt. Nybygg, reparasjon og resirkulering, sier han.

Resirkulering av skip er nemlig en av hovedvirksomhetene til Green Yard i Kvinesdal, i tillegg til reparasjoner, vedlikehold og opplag av rigger og båter.

I år skal de resirkulere tre båter i Kvinesdal. Denne virksomheten vil de nå utvide til Kleven.

– Vi venter en kraftig økning i tonnasje. Det er mange offshorebåter som er ute av markedet og som må ut av rederiene for at de kan bli lønnsomme.

Kjetil Bollestad (t.v.) er tilbake som administrerende direktør ved verftet, her sammen med den nye eieren, Hans Jørgen Fedog, daglig leder i Green Yard. Foto: Green Yard Kleven

Andre muligheter

Fedog ser for seg at verftet i Ulsteinvik fortsatt skal bygge båter for fiskeri- og havbruksnæringa, men utbroderer ikke dette.

– Vi skal ikke låse oss til noe. En av tingene Norge aldri vil slutte med, er å bruke havet. Vi tror på at norsk skipsbygging vil bestå og fortsette å utvikle seg i takt med teknologien.

Fedog trekker også frem at Kleven har en god maskinpark.

– Vi har blant annet robotsveising der. Det er vel kanskje det eneste verftet som har det i Norge.

Dette stålarbeidet mener han åpner opp for muligheter i andre sektorer.

– Kleven har jo bare vært opptatt av skipsbygging, men det er jo et marked i offshore og i landbasert industri. Det finnes mange muligheter til å bruke stållinjen.

Må få solgt

Fiskebåten «Nordbas» var nær ferdigstillelse av en ombygging da verftet ble erklært konkurs. Fedog forteller at de nå jobber for å få en formell avtale på plass med rederiet Nordnes.

– Vi har en god dialog og venter ikke noen problemer med det, sier han.

I boet var det også et nybygg som de nye eierne jobber med å få solgt. Dette er et plattformforsyningsskip eller PSV. Kontrakten med rederiet Atlantic Towing Shipping ble kansellert etter konkursen tidlig i juli.

Til Vikebladet har Fedog sagt at han har stor tro på å få solgt båten.

– Interessen rundt båten er stor. Jeg blir overrasket om den ikke er solgt innen kort tid, sier han til Tekfisk.

For rundt 200 av de ansatte ved Kleven er skjebnen usikker. Mye avhenger av at skipet blir solgt.

– Vi har ikke noen aktivitet før vi eventuelt får solgt skipet. Vi ønsker å gi flest mulig arbeid, men det må være jobb til dem.

Komfortabel risiko

Kjøpet av konkursboet fremstår som friskt for en bedrift som er så nyetablert.

– Vi er friske her nede, bekrefter Fedog.

– Dere har kanskje fått det billig siden dere har råd?

– Vi er selvfølgelig fornøyde med avtalen samtidig som vi har sterk tro på at Kleven vil bære seg selv på en god måte. Vi er komfortable med risikobildet. Når det kommer til pris, kan jeg naturligvis ikke gå inn på det. Du er ikke den første som spør.

– Hvordan har dere finansielle muskler til å få verftet på rett kjøl igjen?

– Det er klart det sikkert er aktører som er vesentlig finansielt sterkere enn oss. Men vi er sterke innenfor fagområdet. Vi har en veldig drive og har tro på at hvis vi har gode prosjekter, så får vi dem finansiert på en god måte.

Viktig tillit

Fedog mener de har fått mye gratis.

– Det er helt tydelig at Kleven har et godt renomme. Det visste vi jo. Dette har vært et fantastisk verft i alle år.

– Aktører er ikke skeptiske, da, etter turbulente tider og flere eierskifter?

– Vi opplever det ikke sånn. Det har vært mye positiv omtale, også i avisene. Det gjør det enda viktigere at vi leverer som eiere av dette verftet. Tillit er viktig.

Både koronapandemien og den svake kronekursen er utfordrende for norske verft. Fedog har troen på at forholdene vil bedre seg sakte, men sikkert.

– Innen offshore har det ikke vært bygget båter på mange år nå. Det blir stadig strengere miljøkrav som gjør at det på et tidspunkt vil lønne seg å bygge nytt og ikke bygge om. Jeg har tro på at skipsbygging kommer tilbake, og at vi har timet kjøpet ganske bra for det.