Selskapet Ocean Space Acoustics står bak PingMe, en løsning som skal gi beskjed om hvor tapte fiskeredskaper befinner seg.

Penger til testing og utvikling

Tidligere i år fikk de beskjed om at de får åtte millioner fra Norges forskningsråd til å forske videre på teknologien.

- Vi har patentert og utviklet metoden, men har ikke fått testet den ordentlig. Vi fikk testet litt i skipsmodelltanken på Marintek hos Sintef, men vet blant annet ikke hvor stor rekkevidde vi får, sier prosjektansvarlig Tone Berg i Ocean Space Acoustics til Tekfisk.

Her tester Tone Berg ut teknologien i Baklidammen i Trondheim. Foto: Thor Nielsen, Sintef/Gemini

Fra forsker til gründer

Hun og med-gründer Odd Trandem sluttet i Sintef i fjor for å jobbe med gründerselskapet på heltid, sammen med to kolleger.

- Overgangen er ganske stor, og hverdagen er veldig annerledes. Som gründer skal du tenke på så mange forskjellige ting. På en måte er det litt friere, men samtidig har vi en tidsplan, og noe vi skal lage som skal virke innen en gitt tid. Så vi kan ikke ligge på latsiden, sier Berg.

De åtte millionene fra Forskningsrådet kommer godt med.

- Det betyr kjempemye. Da får vi tilgang på spesialister innen ønskede områder som har verktøy vi ikke har. Det hjelper veldig på, det er mye som skal gjøres når man starter bedrift. Nå får vi andre som også bidrar på det faglige, sier gründeren.

Gründerne festet sender og mottaker på en ramme da de testet ut teknologien. Foto: Ocean Space Acoustics

Får ekko tilbake

Midlene skal brukes til å videreutvikle teknologien. Bedriften utvikler en transponder, PingMe, som festes til fiskeredskapet. Den svarer med en helt unik ID når den mottar et signal fra et ekkolodd eller en sonar. Svaret fra transponderen fanges opp av en mottaker, som vil være et vanlig ekkolodd eller en sonar med en programvaremodul som dekoder PingMe-signalet.

Den unike tagen lager et ekko som kan skilles fra andre ekko. Dermed vet en fisker som leter etter garnet sitt at ekkoet ikke kommer fra en fiskestim eller andre ting.

- Vi skal videreutvikle produktet slik at teknisk ytelse blir optimalisert med tanke på rekkevidde. Blant annet må vi vite at vi får sendt signalet tilbake i den retningen det skal, og klare å dekode det vi får tilbake, sier Berg.

Trandem forteller at teknologien de har patentert gir billige transpondere, og mulighet for batterilevetid på flere år, selv med små batterier. Begge deler er viktige for å oppnå en miljøgevinst ved å merke utstyret.

Tapte garn og teiner

I forskningsprosjektet skal de også jobbe med bruken av transponderne.

- De skal henge på garn, teiner og line, noe som betyr at de må rette seg opp i sjøen og ha oppdrift. De må også tåle røff håndtering, sier Berg.

Gründerne skal også gjøre markedsanalyser, og finne ut hvordan fiskere ønsker å bruke et sånt system.

Målet er at det skal være mulig å finne igjen tapte redskap som garn og teiner. Ifølge Havforskningsinstituttet mistes det 14.500 teiner i året.

- Vi skal lage pilotversjoner, og har flere milepæler for rekkevidde: Først 100 meter, så 200 meter og så 500 meter, sier Berg.

Testet fra katamaran

Den første milepælen på 100 meter er allerede nådd, fire måneder før det som var planen.

- Vi var på en katamaran og hadde med oss hele målesystemet vårt med en sender og mottaker montert på en ramme. Under den hang vi transponderen vår i en fiskeline som vi senket fra ti til 100 meter, forteller den tidligere forskeren.

Katamaranen gründerne brukte til å teste fra. Foto: Ocean Space Acoustics

Også med 100 meters avstand klarte de å fange opp signalene.

- Det var helt strålende, spesielt siden det var en milepæl vi skulle nå senere i år, sier Berg.

Forskningsprosjektet skal vare i tre år, og skjer blant annet i samarbeid med gründernes tidligere arbeidsgiver, Sintef. I tillegg er en fiskereder i Troms med.

Planen er å ha klar en pilot som kan testes på fiske til neste år, og et produkt å selge året etter.

En investering

Gründerne ønsker å ha god kontakt med Fiskeridirektoratet, som driver med årlige opprenskningstokt.

Toktleder og seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Gjermund Langedal har tidligere fortalt Tekfisk at han kjenner godt til PingMe.

- Dette vil være en investering for fiskerne som skal putte det på garna, og da må det være lettvint å bruke, og tåle alle arbeidsoperasjoner og de mekaniske påkjenningene det vil være utsatt for i helt vanlig fiske, sa Langedal da.

Nettopp dette er noe av det pengene fra Forskningsrådet skal gå til.

- Vi skal lage piloter som fiskere skal få bruke, og ta med tilbakemeldingene fra dem, sier Berg.

I tillegg til gründerne selv, er investeringsfondet Sintef Venture V på eiersiden.