Selskapet leverer en patentert hydrolyseteknologi, som skal gi bedre utnyttelse av restprodukter fra havbruk og fiskeri.

Innovasjon Norge har bidratt med millionstøtte fra sin miljøteknologiordning.

Prosesslinjen kan bygges etter ulike behov og råstoffer. Linjen kan plasseres i containere, på båter, og små og store faste installasjoner, ifølge en pressemelding.

Det skal også være mulig å produsere produkter som kan bli råstoff til mennesker.

MMC First Process meldte i går at de har utviklet et mobilt ensileringsanlegg.