Laksearten ble observert i et nytt område, noe som gir forskerne økt tro på at bestanden er på vei opp, står det i en pressemelding fra Norce.

Det var Norce-forsker Bjørn Barlaup som oppdaget fisken.

– Vi hadde sjekket den største innløpsbekken uten resultat. Da vi kom til Blekelaget og flere bleker kom inn i lysstrålen, var det en svært positiv overraskelse, sier han i meldingen.

Observasjonene betyr at det nå er en god mulighet for at bleka igjen vil gjennomføre hele livssyklusen i Dåsånavassdraget etter å ha vært borte i mer enn 100 år.

Laksebestanden bleke er en såkalt relikt laksebestand som det bare finnes to igjen av i Norge. Bleka gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann, blir opp mot 30 cm lang og har sitt viktigste leveområde i Byglandsfjorden i Otravassdraget i Setesdal.

Bestanden ble så vidt reddet fra utryddelse, som følge av forsuring og vassdragsregulering på slutten av 1960-tallet. Det er siden 1970-tallet gjennomført en rekke tiltak for å sikre bestanden. Et av disse tiltakene har vært å forsøke å reetablere bleka i Dåsvatnet som ligger i en sidegren til Otra sør for Evje.

Rogn ble plantet på tidligere kjente gyteplasser i kombinasjon med kalking.

– Fram til nå har det ikke blitt funnet spor etter gyting av bleke i Dåsvassdraget. Funn av gytebleke på plass i Blekelaget er derfor svært gledelig nytt, står det i meldingen fra Norce.