24. april dro Havforskningsinstituttet (HI) ut fra Bergen med to seildroner for å måle fiskebestander i Nordsjøen.

Positive tilbakemeldinger

Dronene har allerede vært på tobistokt, og nå er den ene av dem på Vikingbanken for å registrere sei.

Forsker Espen Johnsen ved Havforskningsinstituttet Foto: Torhild Måkestad Martinussen

– Vi har fått resultater og vi observerer data. Men ekkolodd-dataene har veldig dårlig oppløsning. Vi skal finanalysere data i august når dronene er ferdig med arbeidet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra fiskere som har observert dronene. Men det ser ut til at vi får fornuftige data, sier forsker Espen Hansen ved Havforskningsinstituttet til Tekfisk.

Senere i sommer skal dronene brukes i enda et seitokt, sammen med et forskningsfartøy.

– Da får vi sammenligne resultatene, sier forskeren.

Drone på sildetokt

I slutten av juni skal havforskerne ut på sildetokt med både båt og droner. Det har vært strid om tidligere resultater fra sildetoktene, og det knytter seg stor spenning til dette toktet, ikke minst blant fiskerne.

Seildroner
  • Seildroner går på vind. Ekkolodd og sensorer blir drevet på solenergi
  • De er svært stillegående, og kan komme opp i åtte knop
  • Skal samle data om sild, tobis, sei, fiskelarvar og plankton i Nordsjøen
  • Selskapet Saildrone står for alt det tekniske i leieperioden
  • Pilotprosjekt på HI, og Saildrone sitt første oppdrag i Europa
  • I USA er teknologien blant annet tatt i bruk av NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) og Nasa

Den ene seildronen er leid ut fra det amerikanske gründerselskapet Saildrone til HI, mens drone nummer to testes ut av selskapet sammen med Havforskningsinstituttet.

Hypotesen er at dronene skal måle minst like mye som fartøyene. Havforskningsinstituttet vet fra grundige studier at noen fiskearter skremmes av fartøy-støy. Seildronene har ikke samme skremmeeffekt.

– Spesielt i overflaten er det bedre med droner. Vi forventer å se det, men det er vanskelig å konkludere før vi har sett alle data, sier Johnsen.

Han forteller at seildronene kan være flere ganger innom samme område i en sesong, og da kan forskerne se endringer i bestandene gjennom sesongen.

Dronene er syv ganger fem meter, veier 750 kilo og er knall oransje.

SLEPES: I fem knops fart ble dronene slept ut Byfjorden i Bergen til åpent hav i april. Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Nåtidens verktøy

– Er dette fremtiden?

– Dette er nåtiden. Vi er de første i Europa som bruker dette verktøyet i kombinasjon med fartøy. Seildroner kan aldri erstatte forskningsfartøy helt. Fartøy kan blant annet tråle. Så har vi også miljøperspektivet, dronene drives av solkraft og vindkraft. Vi har ikke kjøpt droner, vi leier de til 2500 dollar dagen.

– Det er mye penger?

– Det er litt penger, men sammenlignet med er det lite. Prisene kan nok justeres når markedet for droner øker.

Pilot i California

Det hele fungerer slik at Havforskningsinstituttet gir beskjed til pilotene i California om hvor seildronene skal, så følger pilotene med underveis. Det har fungert godt. Skjer det noe med dronene, kommer det personell fra USA med teknisk kompetanse.

– Men dette er et pilotprosjekt, et konsept som er viktig å teste ut, vi har ikke bundet oss til noe.

DRONER: Slik ser Saildrones droner ut Foto: NOAA, Saildrone

– Hvordan styres dronene?

– Det er en liten styringsmotor på masten/seilet og pilotene styrer via satellittkommunikasjon over Iridium. Det er konseptuelt det samme som autopilot, dronen finner kursen til målet, sier Johnsen.

Seildronene lager minimalt med støy og kan komme tettere på fisken enn store fartøy. Dronene er også enklere å dirigere om hvis den gjør interessante observasjoner, ifølge forskeren.