Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag etter at det mandag 25. januar ble klart at nye krav i leppefisket utsettes og skal arbeides mer med.

Kravet kunne ha medført at leppefisk-fiskerne måtte ha kjøpt nye teiner opp mot 100 millioner kroner om det ble innført.

Ikke biologisk grunnlag

Fiskarlaget har i flere omganger uttrykt at vi mener det ikke er biologisk grunnlag for å innføre krav til ny åpning/kalv i fisket etter leppefisk fra 2021. I tillegg til dette har vi påpekt alle de negative konsekvensene for leppefiskerne av å opprettholde innføringen av det kravet som ble lagt til grunn i den opprinnelige reguleringen, med reduksjon av teineåpningen ned til 60 millimeter, skriver Norges Fiskarlag i en kommentar til avgjørelsen.

– Vi tok på nytt opp saken da vi 8. januar møtte statsråden og NFD om flere av reguleringene for 2021.


Les også: «Gjenferd» i tre skal hindre spøkelsesfiske


Kjell Ingebrigtsen sier ministeren har vært lydhør for innspillene fra Fiskarlaget og at han er glad for at det varsles mer tid i saken.

I tillegg til Fiskarlagets arbeid med saken, skal også et 70-talls leppefisk-fiskere på sørvestlandet ha organisert seg i protest mot de kravene som skulle komme i år. Kravet ville ha medført at 120.000 teiner med 60 millimets åpning måtte ha blitt kassert.

Utsetter kravet

I en pressemelding mandag kveld varsler Nærings- og fiskeridepartementet at de utsette det nye leppefiske-kravet om ny utforming av teiner og ruser til 1. januar neste år.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier:

– Vi har fått mange innspill om at de nye kravene er for inngripende ut fra det forskningsgrunnlaget det er begrunnet i. Derfor har jeg besluttet å utsette påbudet til 1. januar 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Mer kunnskap

Fra 1. januar 2021 ble det innført et krav om at inngangen på teiner og ruser som er satt ut for fangst av leppefisk skal være 60 millimeter i diameter eller mindre. Kravet ble innført for å redusere fangst av stor berggylt og bifangst av andre arter enn leppefisk. Påbudet ble vedtatt i 2019, men skulle først innføres i januar i år.

– En utsettelse av påbudet gir mer oss mer tid til å hente inn kunnskap om behovet for å innføre en slik inngangssperre. Dette er et krav som åpenbart er meget omstridt, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kravet for inngangssperre vil dermed være dette samme i år som i fjor. Det vil fortsatt være påbudt med inngangssperre som ikke kan være mindre enn at en sylinder med 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.