Etter 26. april er ikke lenger den nordøstatlantiske torsken og hysa som fiskes innenfor 12 nautiske mil MSC-sertifisert. Det jobbes for å få sertifikatet på plass igjen, men for 2021 faller det bort.

Daglig Terje Kjølsøy i Aalesundfisk har regnet på hvor store mengder torsk og hyse norske eksportører vil kunne måtte selge uten miljøsertifikat i løpet av året.

– Det er alvorlig, understreker Kjølsøy. – Når folk snakker om dette, virker det som at dette er så alvorlig at folk regner med at det vil ordne seg.


Les saken: Torsk og hyse mister miljømerke. Det kan gjøre det vanskelig å å få solgt fisken.


Historiske utgangspunkt

I første omgang har Kjølsøy sett på hvordan situasjonen kan bli fra 27. april og ut året. For å gjøre det har han tatt utgangspunkt i landingene mellom mai og desember i fjor.

  • Garn-, snurrevad- og juksaflåten landet 24.400 tonn torsk i rund vekt mellom mai og desember.
  • Linebåter landet 6970 tonn torsk i rund vekt.

Det er ikke sikkert at alle disse rundt 31.000 tonnene ble tatt innenfor 12-mila i fjor, men det kan brukes som et kvalifisert utgangspunkt. I og med at kvoten er høyere i år, har Kjølsøy også lagt til 20 prosent.

Da er anslaget at det vil landes 37.000 tonn torsk i rund vekt etter at MSC-merket faller bort.

Ifølge daglig leder Terje Kjølsøy i Aalesundfisk har de færreste tatt tak i problemet i Norge. – De har først funnet ut nå, at åj, her skjer det noe, sier han. Foto: Jørn Mikael Hagen (arkiv)

Hysa bekymrer

I fjor fisket snurrevad- og lineflåten cirka 16.000 tonn hyse i rundt vekt fra mai til desember, og et estimat kan være at det vil fiskes mellom 12.000 og 16.000 tonn hyse i samme periode i år.

Og det er hysa Kjølsøy er spesielt bekymret for.

– 80 prosent av hysa går til Storbritannia, og det er det markedet som er mest opptatt av MSC. Vi ser ikke noen løsning for hysa rett og slett. Hvor skal den gå? spør Kjølsøy.

– Får britene kjøpt nok fra andre land til å kunne erstatte norsk hyse?

– De kan få tak i hyse fra russiske trålere, norske autolinefartøy, norsk trål eller de kan få fersk hyse fra Island.

Regnestykke med forbehold

Det er naturlig nok usikkerhet knyttet til tallene, så de må tas med forbehold, understreker Kjølsøy.

– Men jeg tror det er et rimelig godt overslag for torsken.

Én usikkerhet er blant annet hvor mye som tas av linebåter som er sertifisert til å gå utenfor 12-mila. Og mens garn- og juksafisket foregår kystnært, er det usikkert hvor mange som vil gå til Bjørnøya for å fiske torsk og hyse i år.

Enda en faktor er det at ferskfiskordningen først starter 15. mai i år og dermed «drar» med seg fisk inn i perioden uten MSC-merke.


Les også: Første skritt er tatt for en egen miljøsertifisering av norske fiskerier


Bedre for torsken

Når sertifiseringen faller bort, vil det være fare for at mange markeder å velge bort kystfisket torsk og hyse fra Norge, mener Kjølsøy:

En fabrikk i Frankrike vil ikke legge om produksjonen for å sørge for at miljøsertifisert og ikke-miljøsertifisert fisk holdes adskilt. Et supermarked i England vil ikke ha to helt like torskefileter i fiskedisken som må merkes ulikt.

For torsken er ikke bildet like svart, tror eksportøren.

– Markedet er mye mer sammensatt enn for hysa, der 80 prosent går til ett marked. Det an være lettere for enkeltselskaper å finne løsninger, men for næringen summasummarum, blir det kjempeutfordringer.

Jobber med kundene

I slutten av januar sendte MSC ut et brev hvor det ble klart at sertifikatet suspenderes.

– Vi må jo bare tilpasse oss. Kan hende dukker det opp markedsmuligheter. Men det blir som at det kommer en «knight in shining armour», og jeg vet ikke hvor den skulle komme fra, sier Kjølsøy.

Aalesundfisk jobber nå med kundene sine for å finne ut hvordan de kan få tilgang på varene de vil ha.

– Vi går på hver enkelt bedrift og kunde og ser hvordan vi kommer ut og hvilken rådgivning vi kan gi dem. Vi ser på muligheter og hva vi eventuelt gjør med det som ikke kan løses.

– Kan dette gi Norge dårlig rykte?

– Det er for tidlig å si. Dette er ganske heftig, men det er ikke tilbakemeldinger vi får fra kunder. De lurer bare på hvordan vi kan løse det.

– Kan bli svett

2021-sesongen er allerede krevende. Store torskekvoter, sent skreiinnsig og brexit bekymrer folk i fiskerinæringa. MSC-merket kommer oppe på det igjen.

– Når du koker alt dette i hop, er det en ganske bra suppe, vedgår Kjølsøy. – Det er vanskelig å se totalen, og du kan bli svett om du analyserer for mye. Vi må bare finne løsninger.

– Hvordan har du det?

– Jeg har det bra.

– Så du er ikke bekymret?

– Jo, bekymret er jeg. Men om du jobber i fiskeindustrien, er du bekymret hele tida, sier Kjølsøy med en latter.