Men Havforskningsinstituttet jobber hardt for å holde toktprogrammet fremover.

– Der har vi en kabal for å si det sånn, blant annet med å få folk frem til toktskiftene, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet, som selv sitter på hjemmekontor denne uken.

Dersom de må ty til kanselleringer, vil de prioritere overvåkningstoktene. Altså toktene der resultatene går inn i kvoterådene for neste år.

– Vi prøver å gjennomføre det vi kan. Det er veldig viktig for oss. Men ting endrer seg dag for dag, så det er en utfordring å få det til.

Kvoteråd uansett

Etter planen skal både skreitoktet og et kolmuletokt starte 20. mars.

– Kolmuletoktet er det eneste toktet vi har på kolmule, så det er veldig viktig å få gjennomført. På torsken har vi flere, men skreitoktet har også høy prioritet, sier Huse.

Forskningsdirektøren forsikrer at de uansett skal klare å gi kvoteråd for neste år.

– Men kvaliteten på rådene er avhengige av at vi har gode dataserier inn. Derfor er vi veldig oppsatt på å få gjennomført disse toktene spesielt, sier han.

- Det mest kritiske er at vi sørger for at de om bord er friske, og at vi får minst mulig folk av og på båten underveis, sier Geir Huse, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet Foto: Arkivfoto Nils Torsvik

Trangt om bord

En utfordring er å få fraktet folk til stedene toktet starter, en annen er å passe på at ikke smitte brer seg om bord.

– Vi kjører vanlige forholdsregler. At de som skal om bord føler seg frisk, og så er det vanlig oppfølging som alle har, sier Huse, som innrømmer at det å holde avstand mellom personer kan være vanskeligere på en båt.

Utsatt tokt på fangstbegrensning

Fiskeridirektoratet har på sin side valgt å utsette et tokt som skulle se på fangstbegrensninger i kolmulefisket.

– Det overordnede her er smitterisikoen. Vi ville ikke komme i en situasjon hvor kanskje en av våre reiser på havet og er smittet uten å være klar over det, bekrefter Aksel R. Eikemo, direktør ved ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Han forteller at toktet skal gjennomføres på et eller annet tidspunkt.

– Problemet akkurat når det gjelder kolmule er at det er nå det foregår. Om dette drar ut i tid, blir det sikkert ikke aktuelt før neste år. Det må vi komme tilbake til for det er et nytt budsjettår, men det ligger høyt oppe på listen.

Toktet på «Kristine Bonnevie» har vært forvist til fjordene noen dager, men mandag denne uken fikk de et værvindu og trålte i Nordsjøen. Her fra Matresfjorden. Foto: Aleksander Eeg

Stopper ikke opp

Allerede i forrige uke bestemte direktoratet seg for å droppe fysiske kontroller både for fiskeri- og havbruksnæringen.

– Når det gjelder forskningen generelt og utviklingen vi holder på med, skjer mye på kontoret. Nå kan vi intensivere det arbeidet. Her stopper det ikke opp, forsikrer Eikemo.

Også kontroller skjer mye fra skrivebordet, så inspektørene forsterker dokumentkontrollen på landsiden, forteller Eikemo.

– Vi oppfordrer næringen nå til å være med å ta dette krafttaket og at de forholder seg til lovverket som gjelder. Jeg kjenner næringen, og de er med på denne dugnaden.

Isolert fra land

Denne uken er det flere tokt i gang, blant annet et kartleggingstokt i Nordsjøen med «Kristine Bonnevie». De la fra kai i Bergen for en uke siden.

– Vi har det for så vidt greit. Vi er litt isolerte, så vi merker ikke så mye til det som skjer på land, sier førstestyrmann Aleksander Eeg, men forteller at de følger med på nyheter og har tett kontakt med familie og venner på land.

– Vi får også informasjon fra rederiet og er godt oppdatert, sier han.

Havforskningsinstituttet har foreløpig ikke kansellert noen tokt. Foto: Aleksander Eeg

Forberedt på det meste

Etter planen skal det være mannskapsskifte kommende uke, men der vet de foreløpig ikke helt hva som skjer.

– Vi regner med å få en oppdatering i løpet av kun kort tid. De har vel nok å planlegge i rederiet. Det er jo en helt ny situasjon.

– Er dere forberedt på å bli lenger om bord om det trengs?

– Vi er forberedt på det meste og tar en dag av gangen.

Ingen om bord har noen symptomer, og Eeg forteller at de er svært opptatt av håndhygiene.

Blekket spruter

Mange er satt på hjemmekontor hos Havforskningsinstituttet, men noen må være på jobb for eksempel for å holde forskningsanleggene ved Austevoll og Matre i gang.

– Vi har fisk i anleggene og holder i gang aktiviteten, men vi tar forholdsregler og mesteparten av møter er gjort om til virtuelle møter, sier Huse.

Et lyspunkt er at det går veldig bra med skrivingen for Havforskningsinstituttets ansatte som sitter på hjemmekontor for tiden.

– Det er også en del av forskningen. Labben blir også gjennomført, i stor grad i hvert fall. Men det blir kanskje litt redusert aktivitet innen noen felt, sier Huse.

Overingeniør Arna Kazazic er en av fire som roterer på å ta vare på dyrene i laboratoriene under koronasmitten. Foto: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet

Stenger for besøk

Forskningsinstituttet Nofima sendte ut en pressemelding mandag denne uken om at de innfører strenge tiltak for å begrense koronautbruddet. De er blant annet opptatt av å beskytte kritisk drift, som hold av fisk og drift av laboratorier.

De har stengt lokalitetene sine for besøkende.

«Dette gjøres for å sikre at fiskevelferd ivaretas og at pågående forsøk og analyser kan gjennomføres på best mulig måte, med minst mulig forsinkelser for våre oppdragsgivere.» står det i meldingen.

Noen av tiltakene vil føre til forsinkelser, men det er administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen sikker på at kundene forstår.