Setho Fiskeriselskap på Flekkerøy skal få bygget en 36 meter lang kombibåt ved Karstensens Skibsværft i Danmark. Den skal rigges for trål og snurrevad.

- Vi trenger ny båt. Den vi har er mer enn 50 år gammel, og vi føler tiden er inne for å ta neste steg, sier Thor Gunnar Martinsen til Tekfisk.

Han er medeier i Setho Fiskeriselskap sammen med Severin Reinertsen og Thomas Martinsen.

Nytt redskap åpner for sild

Snurrevad er et nytt redskap for rederiet.

I dag fisker de reke og makrell med trål, men med nybåten har de planer om å også å fiske hvitfisk.

- Vi har kvoter for å fiske 52 uker, men vi klarer ikke å holde en gammel båt i drift hele året, fordi det er krevende med vedlikehold, sier Martinsen.

God fasong

Nybåten har samme skrogutforming som de to nye båtene som Carl Aamodt fra Søgne skal få bygget ved Karstensens Skibsværft.

- Vi likte designet og løsningen som de hadde på verftet, sier Martinsen.

Blant annet likte de fasongen på baugen.

- Selv om båten er veldig bred, håper vi at den ikke skal stoppe brått opp i motsjø. Det kan være noe av utfordringen med store båter, at man stopper veldig opp når man tråler mot mye vind og sjø, sier Martinsen.

Det vil innebære mindre bruk av drivstoff og bedre komfort og sikkerhet for mannskapet.

Thomas Martinsen (t.v.) og Thor Gunnar Martinsen, to av rederne i Setho Fiskeriselskap på standen til Karstensens Skibsværft under årets Danfish-messe i Aalborg. Foto: Kjersti Kvile

Undersøker utstyr

Båten er ennå ikke ferdigutviklet, og Martinsen og kollegene jobber med å få på plass utstyr og leverandører.

- Vi leter med lys og lykte for å finne det mest optimale. Det er jo på drivstofføkonomi det er mest å hente, sier rederen.

- Hvordan vil dere gjøre det?

- Vi tenker at vi tar utgangspunkt i tradisjonelle løsninger og tar det videre med skrogutforming, propeller og så videre. Store deler av tiden ligger vi jo og tråler. Kan vi redusere drivstofforbruket med 30 prosent for eksempel, vil det utgjøre mye.

Styrker selskapet

Båten vil koste rundt 65 millioner danske kroner.

- Vi har trykket opp en del nye aksjer i rederiet. Noen av dem har vi plukket opp selv, og noen er blitt kjøpt opp av Piraya AS og Svein Arne Lunde, som jobber som skipper og styrmann om bord. Det er snakk om såpass mange penger, og vi er involvert i drift både på land og i båten. Vi ønsker å kunne overleve på lang sikt og være mindre sårbare overfor svingninger.

- Hva tenker du om å ta en så stor investering?

- Jeg tenker at det blir noen tøffe år innimellom, men skal vi holde på med det vi har lyst til, må vi være optimistiske.

Trygg skrogleveranse

- Hvorfor gikk dere for Karstensen Skibsværft?

- Pris og kvalitet. Eller forventet kvalitet, får vi vel si. Det har vært noen problemer med skrogleveranser fra Polen, men der har Karstensen tatt kontroll. Det har veid tungt i deres favør.

Verftet i Skagen etablerte i fjor datterselskapet Karstensen Shipyard Poland, som står for skrogproduksjonen deres.

- Når vi har planlagt denne båten, har vi sittet sammen med Kent på hans kontor og flikket på spekken, møttes igjen og foretatt endringer. Det har vært greit og trygt for oss å gjøre det på den måten, og det har også veid i Karstensens favør.

Kent Damgaard er direktør ved verftet. I en pressemelding fra verftet kommer det frem at båten blir skreddersydd rederiets ønsker og krav. Optimale arbeidsforhold, behandling av fangst og skrogfasong er blant det som har vært viktig for rederne.

«Monsun», reketråler fra Flekkerøy, bygget i 1966. Foto: Thor Gunnar Martinsen

Slutt for «Monsun»

I dag driver de rekefiske på «Monsun», bygget i 1966. Den ble ombygget i 2001 og overtatt av Martinsen og kollegene i 2008.

Hva som skjer med «Monsun» er ikke avklart ennå, men rederiet vil ikke beholde den.

- Den skal selges eller tas ut av fisket. Men vi ønsker å fiske med den lengst mulig frem til nybåten er ferdig. Arbeidsplassen vår er jo her, og så kan vi bare ta med oss lua over i den nye når den er ferdig, sier Martinsen.