Forskerne studerer hvordan utbredelsen og sammensetning av fiskearter på bankene i Barentshavet endrer seg over tid.

Vil intervjue aktive fiskere

Bak står forskningsprosjektet Drivebanks i regi av NINA, som Tekfisk har skrevet om tidligere.

- Vi vil gjerne komme i kontakt med skippere som har erfaring fra fiske i Barentshavet og som også er aktive skippere i dag, sier Jahn Petter Johnsen, professor ved Norges fiskerihøgskole i en pressemelding.

I løpet av høsten 2019 ønsker forskerne å intervjue aktive fiskere om deres erfaringer og kunnskap knyttet til fiskens utbredelse og artssammensetning på og ved fiskebanker.

Forskerne skal se nærmere på hvordan utbredelsen til fiskeartene og sammensetningen varierer i dette store havområdet, og hva det har å si for tilgjengelige fiskeressurser.

Ønsker tettere dialog

- Data vi får fra fangst og sporinger tyder på at fisken flytter på seg, og vi vil gjerne høre fra fiskerne om de mener det skyldes endringer de ser i naturen eller om det påvirkes av forvaltning og markedstilpasninger. Vi ønsker en tettere dialog mellom fiskere og forskere som kan ha en gjensidig nytteverdi, sier Johnsen i meldingen.

Forskningsprosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning, Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet og Havforskningsinstituttet.