– Norge er størjens nordligste yttergrense, så vi er utrolig spente på å lære mer om vandringen til disse fiskene, sier havforsker Keno Ferter i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Ingen nyheter er gode nyheter

Om ett år skal satellittmerkene etter planen løse seg ut, flyte opp og sende data hjem. Først da kan forskerne beregne hvor de har vært.

– Ingen nyheter er gode nyheter, for satellittmerkene vil også løse seg ut om makrellstørjen skulle dø. Siden vi ikke har mottatt noe fra merkene, betyr det at fiskene svømmer rundt med de, forklarer Ferter.

Tips var gull

Det var i august-oktober at forskerteamet dro rundt på Vestlandskysten på størjejakt. Ingen lett sak, for de kan svømme i 70 kilometer i timen og krysse Atlanterhavet på 50 dager.

– Å finne en stim er den største utfordringen. Vi fikk stadig tips fra andre stangfiskere, yrkesfiskere og havforskere. Noen av tipsene var gull, sier han.

Skånsom metode

Stangfiske er regnet som den mest skånsomme fangstmetoden for kjempefiskene. Dette er en ung og strengt regulert fiskegren i Norge.

– Vi har sett en enorm kompetanseutvikling og kunnskapsdeling de siste årene. Vi har heller aldri hatt flere øyne på sjøen enn i år, fra svenskegrensa i sør til Hitra og Frøya i nord, med tilsvarende mange observasjoner. Dette har vært to nøkkelfaktorer for merkesuksessen i år, sier Keno Ferter.

Her kan du høre podkast om størjas tilbakekomst i norske farvann (spilt inn i fjor sommer).

Status for fisket

Den norske totalkvoten av makrellstørje er i år på 312 tonn.

Den norske reguleringen av makrellstørje for 2020 innebar en økning av antall fartøy som kunne delta i fisket. I tillegg ble det åpnet for et rekreasjonsfiske etter makrellstørje, og det ble også åpnet for at fartøy som fisker med line vil kunne gjennomføre fisket med stang dersom de ønsker dette, opplyser Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside.

En viktig videreføring fra i fjor er at fartøy som får bifangst av makrellstørje vil kunne få betalt for størjen og at det åpnes for et merk- og slippfiske.

Etter trekning fikk 11 fartøy fiske makrellstørje i 2020, tre linefartøy, en ringnot og syv stor kyst. Ett tonn ble avsatt til merke- og slippfiske og 18 lag ble påmeldt.

Seks tonn av årets kvote er avsatt til forskning på levendelagring.