Dette skyldes at båten finansieres over bistandsbudsjettet. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) har nå bedt Norad, eieren av båten, «så raskt som mulig vurdere om fartøyet kan leies ut for bruk til forskningsformål i norske farvann».

«Dr. Fridtjof Nansen» skal egentlig brukes til forskningstokt i Afrika og Asia og legge til rette for god fiskeriforvaltning der. Men på grunn av koronapandemien har båten ligget til kai i Bergen siden mars.

Det var Skipsrevyen som først omtalte saken. Ifølge dem er alle tokt kansellert frem til juni neste år for fartøyet. Imens må et kjernemannskap være om bord til enhver tid.

- Samfunnsøkonomisk mener vi det er litt klønete å ikke bruke båten, så lenge vi har plenty med oppdrag, har rederisjef Per Nieuwejaar ved Havforskningsinstituttet sagt til Skipsrevyen.

«Dr. Fridtjof Nansen»

Eies av Norad, mens Havforskningsinstituttet har ansvar for driften.

Det brukes i Nansenprogrammet, et samarbeid mellom havforskningen, Norad og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Nansenprogrammet finansieres over bistandsbudsjettet.

Annen finansiering

Stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet har stilt et skriftlig spørsmål til regjeringen om situasjonen, som utviklingsministeren har svart på.

- Alternativ bruk av skipet innenfor norske grenser, og med annet formål enn det Nansen-programmet har, ville medføre at utgiftene ikke kvalifiserer som utviklingshjelp, skriver han i sitt svar.

Båtens hovedformål er økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. En annen bruk vil kreve en annen form for finansiering enn i dag, skriver Ulstein i sitt svar.

Det er også i dette svaret han opplyser om at Norad er satt på saken.

Blir i Norge

Ifølge statsråden er det lite sannsynlig at fartøyet vil være tilbake i toktvirksomhet i Afrika og Asia før tidligst andre halvår 2021. Han peker på at både offentlige og private aktører kan ønske å leie skipet for forskning.

Etter planen skulle «Dr Fridtjof Nansen» seilt langs kysten i Nord-Afrika i 20 år. Her kan du høre podkast med de to kapteinene Tommy Steffensen og Aron Håpoldøy fra april i år: