Britiske Fishtek Marine er en av to forhandlere av akustiske «pingere»

Dette er knyttnevestore, garnfaste innretninger som typisk sender ut et signal på mellom 50 og 120 kilohertz. Lyden skremmer sjøpattedyrene vekk fra redskapen.

I en pressemelding melder utstyrsleverandøren Frøystad at de nå tilbyr Banana Pingers fra Fishtek Marine.

Strengere regler

Fra og med januar 2022 innfører USA krav om at eksportland etablerer tilsvarende regler for bevaring av sjøpattedyr som det de selv håndhever.

I den forbindelse har Fiskeridirektoratet sendt ut forslag på høring til tiltak for å redusere bifangsten av sjøpattedyr. Ett av disse tiltakene kan bli påbud om pingere for garnfisket i Vestfjorden i Lofoten fra januar til april.

– Vi har fulgt prosessen i Fiskeridirektoratet og samtidig lett i verdensmarkedet for relevante leverandører, sier salgssjef Hallgeir Frøystadvåg i meldingen.

Fishtek sine «bananskall». Foto: Fishtek

Lett å håndtere

Havforskningsinstituttet regner med at rundt 3500 niser og sel årlig blir tatt i garn, og risikerer å lide en langsom død.

Designet for å være «fit and forget», skriver Frøystad i meldingen. De skal være enkle å fest på og å bytte mellom garnlenkene.

Rob Enever i Fishtek har tidligere skrevet i en epost til Tekfisk at deres bananformede pingere kan fungere i opp til ett år for hvert batteribytte, og at de vil fungere ned til 1000 meters dyp.

Høringsfristen på forslagene fra direktoratet er 8. september.