Det kommer frem i en pressemelding fra Skipsteknisk som står bak designet på den kombinerte ringnotsnurperen og pelagiske tråleren.

Allerede fredag for en uke siden startet byggingen, opplyser salgsleder Inge Bertil Straume i Skipsteknisk til Tekfisk. Da var det en høytidelig seremoni for å markere stålkuttingen av den første seksjonen av båten.

For Straume er det deilig å være i gang.

- Dette har vært et langt løp. Et maraton rett og slett. Dette er et kvantesprang i teknologi, og for å bli trygg på det, tar det tid, altså, sier han.

Jobbet siden 2016

Det var i sommer det ble klart at reder Egil Sørheim hadde satt i gang svært ambisiøse planer om et nybygg.

Siden 2016 har de jobbet med planene og design sammen med Skipsteknisk i Ålesund. Nå er det klart at det tyrkiske verftet Cemre Shipyard er valgt ut til byggingen.

Straume forteller at det også skal leveres norsk utstyr for mellom 130 og 140 millioner kroner til båten.

På grunn av Covid-restriksjoner kunne verken rederi eller Skipsteknisk delta på «steel cutting ceremony» i Tyrkia. - Men bilder fikk vi, sier salgssjef Inge Bertil Straume i Skipsteknisk. Foto: Cemre Shipyard

Gass og batteri

Rederiet valgte å gå for LNG-gass, som nummer tre i rekken av norske fiskebåter. Også «Libas» og «Sunny Lady», designet av Salt Ship Design, bygges med LNG-fremdriftssystem. I tillegg installeres det en batteripakke på 1000 kilowattimer.

- Batteripakken erstatter på mange måter en dieseldreven hjelpemotor og skal være med på å flate ut belastningen på hovedmotoren under seilas og i tillegg være strømkilde ved landligge, opplyser Skipsteknisk i meldingen.

Nybygget vil ha en lengde på 79,5 meter og en bredde på 16,2 meter.


Les også: Nye «Selvåg Senior» blir en av fem med statlig støtte til grønnere flåte


Utnytter plassen

En vertikal gasstank på 350 kubikkmeter skal plasseres i forskipet. Flytende naturgass (LNG) blir den primære energibærereren. Plasseringen av tanken skal gi god utnyttelse av plassen om bord.

- Det gjør at fartøyets hoveddimensjoner ikke påvirkes i like stor grad som om tanken skulle bygges som en mer tradisjonell horisontal tank, skriver Skipsteknisk i pressemeldingen.

Flytende naturgass holder en temperatur på rundt 160 minusgrader og må varmes opp til gassform for å kunne brukes av hovedmotoren som drivstoff. Overskuddsenergi fra oppvarmingen vil gå til å vedlikeholde det nedkjølte sjøvannet (RSW) i lastetankene.

Lastevolum på 2500 kubikkmeter

Både rederi og designer har vært involvert i flere samarbeid med Sintef for å oppnå best mulig sirkulasjon og kjøling av lastetankene. Dette er en erfaring som vil komme godt med i utformingen av de tolv tankene som vil ha et totalt lastevolum på 2500 kubikkmeter.

Nybygget skal rigges for pelagisk tråling og ringnotfiske med pumping både over siden og hekken. Alle vinsjer og fiskepumper vil være elektriske og retureffekter vil gå til batteribanken.