Innomar heter selskapet som har fått EU-midler, og de har utviklet og patentert fisketeiner. Ifølge en pressemelding fra Innovasjon Norge er teinene skånsomme for miljøet, gir høy kvalitet på fangsten og bedrer sikkerheten for fiskere.

Pengene kommer fra EUs EIC Accelerator. De har også gitt støtte til elbåtselskapet Evoy. Wavefoil, som utvikler vinger på båten for å redusere drivstofforbruk på blant annet fiskebåter, har fått 44 millioner kroner.

Mer lønnsomme fiskerier

Innomar ble opprettet i 2016, og i fjor ble de en del av akseleratorprogrammet til Katapult Ocean. Der er de beskrevet som et selskap som utvikler teknologi både for fiskeri og havbruk.

Daglig leder Tore Halvorsen forteller at de har skrevet taushetserklæringer med partnere og at de derfor må være forsiktige med informasjonen de gir ut.

Noe kan han imidlertid si.

– Med teknologiutvikling mener vi det er mulig å gjøre fiskeriene mer lønnsomme, samtidig som man i større grad begrenser utfordringer med tap av fangstutstyr. Tap av bruk er jo i ferd med å bli et stort problem både når det gjelder fiskevelferd, ressursutnyttelse og plast i havet, sier Halvorsen til Tekfisk.

Innomar utvikler teiner og sensorer for yrkesfiskere. Fremdeles holder gründerne kortene tett til brystet. Foto: Innomar

Avanserte sensorer

Innomar utvikler også sensorteknologi for bruk i teinene. Sensorene skal gi sanntidsinformasjon om fangst og posisjon. Dette skjer ved trådløs overføring og «gjør det mulig å effektivisere fiskeriet, redusere bomturer, og minimere driftskostnader», står det i pressemeldingen.

– Vi jobber med avansert sensorteknologi som hjelper fiskere å holde oversikt over fangst og utstyr. Vi er godt forbi tenke- og prototypestadiet. Men vi ønsker å bruke mer tid sammen med fiskere og teknologimiljøene vi jobber med, slik at vi har et komplette produktkonsepter før vi presenterer detaljer, sier Halvorsen.

Han understreker at det er mye som må på plass, men at pengene fra EU er viktige.

– Samarbeidet med EU og Innovasjon Norge, gir oss en enestående mulighet til virkelig å sette fart i utviklingen av produkter og selskap. Vi opplever dette som en stor anerkjennelse av at vi har tenkt riktig og har et riktig miljøfokus samtidig som det ivaretar fiskernes interesser.

Samarbeider med mange

«Teknologien forventes å minimere utfordringer med bifangst, bunnødeleggelse, og tap av fangstutstyr» skriver Innovasjon Norge.

Innomar samarbeider med yrkesfiskere, forskningsmiljøer som Nofima og Havforskningsinstituttet samt kommersielle prosjektpartnere.

– Med disse miljøene i ryggen skal vi jobbe enda hardere, med flere folk og på flere fronter fremover, og vi vil etter hvert komme tilbake med mer informasjon utover det vi nå har gjort tilgjengelig på våre hjemmesider, sier Halvorsen.

Selskapet vil bruke støtten fra EIC til testing av prototyper, styrking av selskapet, vekst og internasjonalisering.

Sensorene på teinene skal gi sanntidsinformasjon om fangst og posisjon. Foto: Illustrasjon Innomar

Treårig prosjekt

Innomar har tidligere fått støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet ledet av Nofima fikk 4,7 millioner kroner for å forske på teineteknologien til Innomar. Havforskningsinstituttet og Kongsberg Maritime er også med.

I prosjektbeskrivelsen står det at torsketeina skal slippe torsken lettere inn i teina, hindre rømming og at den kan gi større fangster enn eksisterende torsketeiner.

Prosjektet undersøker hvordan teinedesign virker inn på fangsteffektivitet. I fjor var de også i gang med innledende forsøk med fiskere i Troms og Finnmark. Arbeidet varer i tre år og skal avsluttes til neste år.

Med i forskning

Innomars teiner brukes som referanseteiner i et FHF-prosjekt der forskere blant annet undersøker om lys kan lokke fisk bort fra laksemerder. Det står også at forsøk med Innomar-teinene ved Havbruksstasjonen i Tromsø har gitt lovende resultater.

Flere forskningsforsøk er gjort med torsketeiner opp gjennom årene. Utstyrsleverandøren Frøystad jobber med å videreutvikle reketeiner for kommersielt fiske, men foreløpig er det ingen torsketeiner for yrkesfiskere.

Innomar er også med i finanskonsernet SEB sitt «ScaleCenter», som skal gi hjelp til selskaper som er vært gjennom den aller første gründerfasen. De tilbyr blant annet kontorlokaler, rådgivning og tilgang på netterk.