– Vi var veldige spente på hvordan det så ut i dette området nå, og hovedkonklusjonen er at det ser ut som at haneskjellene er tilbake på samme nivå som tidligere, sier forsker Jan Sundet, som er bestandsansvarlig for haneskjell ved Havforskningsinstituttet i en melding.

Nedfisket

Haneskjell er et subarktisk kamskjell som vokser langsomt. På slutten av 80-tallet økte fisket etter haneskjell, og i løpet av to til tre år ble viktige fiskefelt for haneskjell steng fordi de var nedfisket. Nå viser nye analyser at haneskjellbestanden er tilbake i dette området.

Forskerne har også brukt modeller og alderslesing av haneskjellene, og beregnet at et bærekraftig fiske vil ligge på omtrent 15.000 tonn skjell årlig.

Forskerne har undersøkt tre forskjellige felt rundt Bjørnøya ved å bruke undervannsvideo og trekantskrape. Ved hjelp av disse to metodene har de sett på skjelltettheten for å kunne beregne størrelsen på bestanden.

Dårlig vær

De fant flere små skjell denne gangen, sammenlignet med funnene på 80-tallet. Det tyder på at bestanden vokser og har god rekruttering.

– Det er vanskelig å si sikkert basert kun på disse undersøkelsene, men mye tyder på at det er bedre rekruttering til disse bestandene nå enn det var på 1980-tallet, sier Sundet.

På grunn av dårlig vær på toktet kunne ikke alle undervannsbildene brukes, men forskerne har likevel nok data og bilder til å kunne fastslå med noe usikkerhet hvor stor haneskjellbestanden er.

– Vi har også data fra et tokt vi gjennomførte i juni, så vi håper det kan være med på å gjøre beregningene våre enda mer sikre.