Det skriver nettavisen E24.

– Det har gått tre år siden Mowi fikk seks utviklingstillatelser til prosjektet, og fortsatt er det ikke kommet et egg i sjøen. Da er det vanskelig å sitte i en slik eksklusiv avtale, sier gründeren bak Hauge Aqua Cato Lyngøy til E24.

I 2016 viste Hauge Aqua sammen med Mowi frem konseptet «Egget» som de mente ville få bukt med flere av oppdrettsnæringens utfordringer, som blant annet lakselus.

Lyngøy ønsker nå å videreutvikle teknologien i Egget, men uten Mowi. Til Bergens Tidende og E24 sier han at prosjektet ikke har hatt fremdrift siden årsskiftet 2019. Han hevder overfor avisen at prosjektet strandet fordi det ble for dyrt for Mowi.

– Vi har virkelig forsøkt å finne løsning med Mowi og har jobbet hardt for å få prosjektkostnadene ned. Nå kan vi ikke vente lenger. Prosjektet er allerede kraftig forsinket, sier han til avisen.

Selskapet vil nå søke forsknings- og utviklingstillatelser som en alternativ måte å realisere prosjektet.

Takknemlig for Mowi i prosjektets oppstart

I et Facebook-innlegg fredag skriver Hauge Aqua at selskapet har terminert utviklingsavtalen med Mowi om utviklingen av Egget:

«I 2018 fikk Mowi tilsagn om seks utviklingskonsesjoner for Egget®. Samtidig fikk Mowi eksklusiv rett til å samarbeide om utviklingen av Egget®. I bytte skulle de betale for utviklingskostnadene, kjøpe egg til utviklingsprosjektet og holde fiskeproduksjon i disse».

Hauge Aqua mener at det dessverre ikke har vært fremdrift i prosjektet siden 31.12.2018.

«I mellomtiden har Hauge Aqua videreutviklet det store Egget på 20.000m3 for egen regning og risiko, og utvikla postsmolt-Egget for sin grønne konsesjon».

– Vi ser frem til å samarbeide med nye partnere. For oss er det full fart videre. Mowi sitt bidrag i prosjektets første fase har vært viktig og gitt Egget positiv oppmerksomhet. Det er vi selvsagt takknemlige for, sier Lyngøy til E24 og sitatet gjengis i Facebook-innlegget.