For en uke siden signerte REV Ocean en avtale med Havforskningsinstituttet som sin første forskningspartner. Onsdag denne uken var det Jan-Gunnar Winther som tok pennen fatt. Han er direktør for det nyopprettede Senter for hav og Arktis.

Gjennom avtalen skal partene utvikle løsninger knyttet til plastforsøpling i arktiske havområder, skriver senteret i en pressemelding. Avtalen innebærer også en årlig overføring fra REV Ocean til senteret på 1,5 millioner kroner over fire år.

– Senter for hav og Arktis vil bruke dette bidraget til å ansette en egen ekspert på plastforsøpling av havet. Den nye stillingen opprettes i Tromsø, og skal fremme en kunnskapsbasert og løsningsorientert debatt om tematikken, sier Winther i meldingen.

Som del av avtalen skal Senter for hav og Arktis i tillegg utvikle et konsept, hvor det nye forskningsskipet «REV» benyttes som plattform for nettverksbygging, formidling og studiereiser.

Administrerende direktør i REV Ocean, Nina Jensen, sier i meldingen at REV Oceans ambisjon er å jobbe sammen med partnere og i felleskap øke kunnskap og finne løsninger på plastavfall i Arktis.