Gjennom døren skimtes en pent fortøyd oljeplattform. I verkstedshallen ruver det som minner om blanke damplokomotiv. To teknikere i røde kjeledresser jobber konsentrert med en ventil.

Amof Fjell Process Technology AS har leid seg verkstedshall på CCB-basen i Øygarden kommune utenfor Bergen. Det er første gang selskapet monterer ferdig lokalt. Hele ordren på åtte kompakte fiskemelfabrikker går til tre russiske rederi, For Group, Arkhangelsk Trawl Fleet og Norpilgrim. Øygarden-selskapet er den norske leverandøren med flest leveranser av anlegg for mel og olje.

Nå er de to siste fabrikkene nesten klare. Om få dager pakkes også de og sendes videre østover.


Se video fra fabrikkhallen:

Andre løsninger

– Den største konkurrenten er i Danmark, og er en langt større bedrift med mange ansatte, forteller Hans Jakob Aam til Tekfisk.

Aam er salgssjef ved Amof-Fjell i nye Øygarden kommune utenfor Bergen. Der jobber det i dag 10 personer.

Det som skiller nordmennenes fabrikk er blant annet rotortallerkenene i tørkeren.

– Våre tallerkener lages av to stålplater som presses mot hverandre, vris og ved hjelp av en «kloløsning» låser platene i hverandre. Det gir to enkle sveisesømmer. Alternativet er 40 sveisepunkter, forteller prosjektingeniør Ridaya Baral.

Mindre risiko for lekkasje, og langt enklere å reparere sier han.

– Hva koster et komplett anlegg som her?

– Nei, vi snakker om et tosifret millionbeløp, sier salgssjefen.

Tanken til venstre er kokeren, som er første trinn etter at fiskesloet er kvernet på fabrikkdekket om bord. Foto: Ketil Svendsen

Grakse og olje

Mennene i rødt snakker lavt seg imellom. De monterer en kondensator med tilbakeslagsventil.

Prinsippet i en fiskemelfabrikk er enkelt og robust. Innvoller og avkapp fra fabrikkdekket over kvernes, kokes og presses.

Vann og olje skilles ut under kokeprosessen, og pumpes videre til en trefaset dekanter. Her skilles fiskeoljen fra vannet, og lagres. Den faste massen tørkes og kvernes til mel, som blåses til egne tanker. Melet pakkes i sekker for videre lagring.


Les også: Fiskemel og Parkinsons sykdom: Kan fiskeprotein hjelpe mot hjernesykdommer?


Fra smått til veldig stort

Døgnkapasiteten på 48 tonn er vanlig størrelse for fiskebåter, også norske. Den største fabrikkløsningen selskapet har levert er en landbasert løsning til Island på 600 tonn i døgnet. Den minste på 10 tonn.

På store anlegg gjenvinnes også store mengder energi. Energien brukes til å ta ut enda mer oppløste proteiner fra vannet som skilles ut av dekanteren.

- På mindre anlegg i fiskebåter er det ikke plass til energigjenvinning i samme grad, og vannet, som kalles limvannet, går da i sjøen, forteller Reidar Førde.

Han er produksjons- og montasjeleder i Amof-Fjell, og noe av en veteran i bedriften.

Salgssjef Hans Jakob Aam, produksjons- og montasjeleder Reidar Førde og ingeniør Ridaya Bara ved Amof-Fjell kan snart sende avgårde de siste to fiskemelfabrikkene til Russland. Foto: Ketil Svendsen

Viktig erfaringsoverføring

– Reidar er nesten 100 år … i erfaring!

Prosjektingeniør Baral ler. Kollegaen hans har vært kloden rundt for å montere tørkeanlegg. Den første tørken var ved Stord Bartz. Året var 1981, og hjørnestensbedriften var ennå ikke slått sammen med Atlas Stord og skipet til Danmark. Ikke all kompetanse fulgte med sydover.

– Vi har beholdt 150 års erfaring, sier Aam enkelt.

Han sikter til den erfarne grunnstammen Førde er del av. Flere er fremdeles å finne i lokalene på Straume.

Det viktige markedet i øst

Russland er et viktig marked for Øygarden-selskapet. Så langt er åtte anlegg levert dit. Markedet er så stort at de i 2018 opprettet eget salgs- og prosjektstøttekontor i havnebyen St. Petersburg. Derfra følger seks stedlig ansatte opp både fremtidige og nåværende kunder.

– De styrer også oppstart og overlevering med rederiene. Faktisk har vi en mann om bord i 14 dager for å se at alt går bra, forteller Førde.

På samme måte følger selskapet opp underleverandører, i Danmark, Tyskland, Litauen, Thailand og Polen. Produksjonsveilederen var nylig i Polen, og måtte ta høyde for karantene da han kom hjem.

Gisle Mikalsen er salgs- og markedssjef i underleverandøren Vågen. De har levert transportskruene som forflytter massen i melfabrikken. Foto: Ketil Svendsen

Også norske underleverandører

Ikke alle underleverandører hentes fra det store utland. Elektriske løsninger og PLS-styring leveres av norske Controlteam. Denne dagen er et lite team fra Tysnes-bedriften Vågen på inspeksjon. Gisle Mikalsen er salgs- og markedssjef.

– Vi samarbeider, og bidrar til hverandres opp- og nedturer sier Aam.

– Heldigvis helst oppturer, parerer Mikalsen.

Underleverandøren har fem fast ansatte. 2020 har vært deres beste år hittil, med 32 millioner i omsetning.


Les også: Fiskeolje fra nordlig makrell er i ferd med å få et oppsving


– Denne ordren er også en av de største, selv om den kom tilbake i 2017, forteller han.

Vågen leverer transportskruene som sørger for at graksen flytter seg mellom prosessene. Skruen er av den forholdsvis klassiske arkimedes-typen, og det er i det hele tatt mye velprøvd maskineri i bruk.

Viktigheten av robusthet

Baral understreker viktigheten av å ha robuste anlegg, anlegg som «går og går i årevis». Utviklingen på design har vært gradvis. Bruk av PLS og styringssystemer gjør at anlegget kan styres og overvåkes fra Norge, om man vil. Det som tidligere innebar manuelle ventiler og plasskrevende arbeidsområder er i dag et kompakt anlegg.

– Hadde vi fordelt maskineriet ut over gulvet her – Baral slår ut med armene – hadde det dekket et stort område.

Det er prosessingeniøren som gjør termiske beregninger og kalkulerer volum. Alt av tegninger og styrkeberegninger gjøres «på huset».

En siste tilpasning, og en kortere bolt før fabrikkene kan pakkes og sendes øst. Foto: Ketil Svendsen

Ung, gammel bedrift

Amof-Fjell har kanskje ikke eksistert lenger enn siden 2014, men har røtter i mekanisk industri i Bergen etter første verdenskrig, og oppblomstringen av fiskeoljefabrikkene langs kysten på 1950-tallet. En serie med sammenslåinger og fusjoner har gitt overført kunnskap og erfaring fra både Stord Bartz, Fjell industrier, Langset og Aukra Midsund Offshore. Sistnevnte, under navnet Amof, var i tillegg knyttet til olje- og gassnæringen. I 2017 ble denne delen av virksomheten solgt ut, og er nå kun å finne i selskapsnavnet.

I dag er det fiskeolje, mel og avfall fra både havbruk og kloakk som passerer gjennom selskapets produkter. Flere norske rederier som Havfisk og Strand har fått seg melfabrikk fra Øygarden. Aam forteller også om nysignert kontrakt for et anlegg med 70 tonn kapasitet til ett rederi fra Færøyene, og at de akkurat er ferdig med en leveranse til et rederi fra Canada.

– I Canada skar de hull i skutesiden, monterte fabrikken og sveiste igjen etterpå.