Ifølge kontrakten skal Hydroniq Coolers levere selskapets «Rack» sjøvannskjølesystem til hekktråleren som Vard har underbygging for Nergård havfiske. Det melder Vard i en pressemelding.

Denne typen sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, hvor det reduserer temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet.

Søsterskip

Fartøyet er søsterskip til en tilsvarende hekktråler Vard leverte til Nergård Havfiske tidligere i år.

Hekktråleren er av VARD 8 02 design og er utviklet av Vard Design i Ålesund. Fartøyet vil ha en lengde på 80 meter og 17 meter bredt.

Levering av båten er planlagt fra Vard Brattvaag i første kvartal 2022. Skroget skal bygges hos Vard Braila i Romania.

Lavt miljøfotavtrykk

Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille sjøvannskjølerne ved selskapets hovedkvarter utenfor Ålesund og levere det til Vard Brattvaag. Kontraktsverdien er ikke oppgitt.

Arnt Ove Austnes, salgssjef i Hydroniq Coolers Foto: Privat

– Hekktråleren er designet for å bringe fangsten i land med minst mulig miljøfotavtrykk. Ettersom vår Rack sjøvannskjøler er svært energieffektiv og har lave vedlikeholdsbehov, og dermed holder utslipp til luft så lave som mulig, vet vi at systemet er en god match for miljøprofilen til tråleren, sier Arnt Ove Austnes, salgssjef i Hydroniq Coolers.

Mindre rengjøring

«Rack»-systemet er utformet for å øke tiden mellom hver rengjøring og redusere tidsbruken når rengjøring av systemet er nødvendig. Skipet trenger ikke dokkes for vedlikehold og rengjøring ettersom kjølerne kan trekkes ut fra under maskinrommet selv når man er til sjøs, viser Hydroniq til i meldingen.

Hydroniq Coolers er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS). Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.