Etter syv runder med over en halv milliard kroner i støtte til elektrifisering av havner siden 2015, skal Enova nå gjøre det lettere å få støtte til landstrøm.

– Vi kan ikke røpe mye, men vi skal komme med tilbud til fartøysiden parallelt med støtten til landanleggene, sier Daniel Milford Flathangen, kommunikasjonsrådgiver i Enova til Tekfisk.

Statsforetaket slipper nyhetene på Enovakonferansen 28. januar 2020.

– Enova skal gjøre det enklere for fartøyeierne å søke om støtte, utdyper Kjetil Andersen i Sea-Electric.

Sea-Electric er ansvarlig for landstrømprosjektene i Egersund.

Høna og egget

Andersen forstår det slik at enklere skjema skal gjøre søknadsprosessen langt raskere. Han håper også at den nye ordningen tar bort kravet om batteripakke.

– Det er litt høna og egget, mener han.

Kjetil Andersen, daglig leder i Sea-Electric. Foto: Privat

Rederiene opplever lite tilbud om landstrøm, og havnene har ikke stor etterspørsel etter strøm. Da hjelper det lite at Enova støtter tiltak få kan bruke.

– Må du inn med batteri til en million, så blir det fort veldig dyrt, mener Andersen.

Bygger for fullt

I oktober åpnet første del av Egersunds første landstrømanlegg, som i første omgang forsyner to kaier på Eigerøy-siden med strøm.

I løpet av 2020 skal Egersund landstrøm AS ha til sammen seks kaianlegg. Det Enova-støttede prosjektet som nå er ferdigstilt, har kostet 12 millioner kroner.

Det er primært trålere som vil bruke kaiene, opplyser Andersen.

I fase to er det fire kaier, med to kombinasjonskaier. Her deler fiskerne plass med transport- og cruisenæringen. Det er Eigersund næring og havn KF som har gått sammen med Dalane energi om å danne Egersund landstrøm AS.

Uttakene gir fiskebåter landstrøm på 690 volt vekselstrøm, med forbrukervennlige 60 hertz. Foto: Kjetil Andersen / Sea-Electric

Skotter i Egersund

Første kunde ut er rederiet Mewstead LLD. Den skotske eieren av «Ocean Star» har kjøpt Hymek-kaien, og signerte i november strømavtale for tre år med Egersund landstrøm AS.

Eier og skipper Michael Tait i Mewstead sier til Tekfisk at en av store fordelene er at strømmen nå går fra 50 til 60 hertz, noe han sier er langt bedre for utstyret om bord.

«Ocean Star» skal bygges om neste gang den er i dokk, om et par uker.

– Når dette er på plass, vil vi ha landstrøm også når vi lander fisk, sier Michael Tait, som mener at de vil spare 30–40 prosent sammenlignet med dieseldrift. Han forteller at landstrøm i Irland og Skottland er mye dyrere enn i Norge.

Inntil videre har Sea-Electric laget en midlertidig påkobling, slik at fartøyet kan dra nytte av det nye landstrømanlegget.

En halv million kilowattimer

En gjennomsnittlig, norsk bolig bruker 20000 kilowattimer årlig. «Ocean Star» forbruker nesten 50000 kilowattimer ved hvert anløp.

– Det er en halv millioner kilowattimer hvert år, poengterer Andersen i Sea-Electric til Tekfisk.

– Dette er noe som virker, sier han.

Kartlegger langsiktig

Enova har, sammen med Kystverket og NVE, kartlagt de langsiktige behovene for landstrøm. Også denne analysen skal legges frem i slutten av måneden.

Mange havner er plaget av støy og forurensning fra både cruisenæringen og fra fiskeri.

– Der er mye fokus på cruise, sier Flathagen i Enova.

Han påpeker at cruise-problematikken er lett å ty til siden den er så synlig.

– Du kan ha vel så mye effekt av mange små anlegg for andre typer båter, mener han.

Ingen tvil om at broen på «Ocean Star» trekker strøm også når båten ligger i ro ved kai. Foto: Geir Jan Johansen

Interessen er der, men …

Flathagen påpeker at ingen er kommet veldig langt i elektrifiseringen. Han trekker frem Hammerfest havn som en av dem som er kommet lengst på fiskerisiden.

– Interessen her der, helt klart, sier Flathagen, men forteller mange prosjekter strander på økonomi.

Standarder for plugg

Det er også er en vei å gå for standardisering.

Andersen i Sea-Electric er leder for undergruppen for pluggbare anlegg i et Enova-støttet forum: NEK – Norges elektrotekniske komité. Han forteller til Tekfisk at da Enova startet støtteprosjektet i 2015, så ble standarden NEK 80005–3 tatt i bruk for lavspenttilkobling.

Landstrømbygg på Kaupanes i Egersund. Nettrafostasjonen kan ses til høyre på bygget. Foto: Kjetil Andersen

– Denne standarden omfatter også selve pluggen. Det gjør at om for eksempel Måløy, Ålesund og Egersund tar den i bruk, kan du enkelt ta imot landstrøm der, sier Andersen.

Kutter dieselbruken

Inntil nå har all strøm på «Ocean Star» kommet fra dieselaggregat om bord. Kun åtte-ti uker til sjøs i året gir mye ressurskrevende landligge.

– Der er rikelig tilgang på strøm i Norge, like greit å benytte seg av det. Det er bedre både for oss og miljøet, sier Tait.

– Kan en skotte gjøre det, så kan vel en nordmann òg, humrer Andersen.

Han oppfordrer flere til å tenke som «Ocean Star» sitt rederi, og investere i landstrøm.