De to 49,99 meter lange fiskebåtene ble bestilt av Torönland Handelsbolag i mai 2017. Båtene er bestilt av familien Ahlström nær Göteborg.

Skrogene ankom verftet i Skagen kraftig forsinket, skriver Karstensens Skibsværft i en presemelding. Det første skroget kom høsten 2019 og det neste vinteren 2020. Etter vellykkede testturer, ble båtene overlevert i mars og i juni.

Det er først takket være at Danmark åpnet grensen mot Sverige, at rederiene kunne holde dåp.

«Torland» og «Tor-ön» er bygget ved Karstensens Skibsværft. Foto: Karstensens Skibsværft

Brisling, tobis, sild og makrell

De nye båtene erstatter de eksisterende «Torland» og «Tor-ön», som ble bygget i 2000 og som ble solgt til et russisk rederi på øya Sakhalin i 2017.

De skal brukes til fiske etter sild og makrell i Skagerrak og Nordsjøen, til brisling i Østersjø og til tobis og brisling i Nordsjøen.

Karstensens Skibsværft står bak designet, og verftet har jobbet tett med rederiet.

Rederiet har vektlagt RSW-tanker og -anlegg og muligheten for optimal kjøling av fangsten. Skroget er designet med tanke på lavest mulig drivstofforbruk.

De to båtene er stort sett identiske. Skroget er bygget i stål, mens dekkhus, styrehus, skorstein og mast foran og bak er bygget i aluminium.

Optimal motorbruk

Et avtagbart kraftuttak (PTO) er montert på hovedgiret. Dette er beregnet for den primære driften av båtens strømforsyning via akselgeneratoren (2500 kilowatt).

For ytterligere strømforsyning er fartøyet utstyrt med to generatoranlegg. Under fisket vil kraftuttaket og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Når det er bruk for full kraft på vinsjene, er det ikke behov for å full effekt på hovedmotoren. Hovedmotoren vil dermed bli brukt som kraftkilde dels for fremdrift og dels til strømforsyningen.

Skulle det trengs ytterligere kraft på fremdriftssystemet, er hjelpemotor 1 så stor at den vil kunne kjøre skipets normale strømforsyning så vel som det hydrauliske systemet i slepemodus.

Det skal gi driftssikkerhet og redusere drivstofforbruket.

Nøkkelinformasjon:

  • Lengde: 49,99 meter
  • Bredde: 13,2 meter
  • Dybde shelterdekk: 7,9 meter
  • Dybde hoveddekk: 5,4 meter

Broen på «Tor-ön». Foto: Karstensens Skibsværft