Systemet veier, sorterer og pakker produkter automatisk til esker, og reduserer samtidig ressurssvinn for hver pakket eske. Kontraktsbeløpet er på circa 600.000 euro.

- Jeg er ganske sikker på at tiden til avkastning vil være kort. Den viktigste fordelen oppnås med sorteringspresisjon; automatiseringsnivået vil imidlertid også muliggjøre direkte vinning med hensyn til lønnskostnader, sier Asmundur Baldvinsson, sjef for landbasert produksjon hos Fisk Seafood, i pressemeldingen.

Ettersom tradisjonelle pneumatiske armer brukt i pakkeprosessen kan skade og potensielt ødelegge tynne deler slik som haler på produktene, er Valka Packing Robot designet med en spesiell karusell.

- Karusellens innebygde biler henter og transporterer produktet forsiktig. En integrert kartesisk robot fører deretter delen for levering forsiktig rett over den endelige emballasjen. Systemet gjør det mulig å bevege produkter forsiktig og jevnt gjennom karusellen, uten at produktet blir nedslitt eller ødelagt, beskriver produsenten i meldingen.

Tekfisk har tidligere omtalt pakkesystemet til Arctic filet, som skal gi bedre kapasitet og kontroll ved produksjonsbedriften. Denne bedriften er i ferd med å robotisere hele pakkelinjen sin, og bruker Danske Damgaard Automatik sin «Cube».