Nautilus Sjø er et datterselskap av Kystrederiene, og nå styrker de staben.

ISM-revisor i Nautilus Sjø, Øystein Thunold, sier i en pressemelding om nyansettelsen at det er mye på gang i selskapet og at kompetansen til Løberg vil støtte opp under arbeidet fremover:

– Vi er svært fornøyde med å ha fått på plass Johan. Han utfyller teamet på en eksepsjonell måte, sier Thunold.

-Maritim drift og sikkerhet har hele veien vært en av mine kjernesaker Jeg gleder jeg meg veldig til å komme i gang med ny jobb og nye utfordringer, sier Johan Løberg i meldingen.

Nautilus Sjø er en leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy. Selskapet har egenutviklede sikkerhetssystemer, ISM og system for mindre lasteskip, i drift på stykkgods-, bulk-, fôr-, brønn-, tank- og fiskefartøy.