Havforskningsinstituttet har samlet inn data på hvor mange niser som fanges i norske fiskegarn siden 2006.

I gjennomsnitt dør 2871 niser i norske fiskegarn hvert år, viser forskernes beregninger. Tallene varierer mellom 2000 og 4000 niser i året. Men antallet niser som dør i fiskegarn kan være enda høyere.

Tokameraproduksjon

– Vi får veldig gode data fra kystreferanseflåten når det gjelder niser, men de registrerer ikke dyrene som faller ut av garnet utenfor båten, sier havforsker Arne Bjørge i en melding på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

Nå skal Bjørge og stipendiat André Moan installere kameraer som skal overvåke garnene på noen fartøyer. Et kamera skal filme på dekk og et skal filme på utsiden av båten.

Kameraene skal slå seg på når fiskerne begynner å hale garnet, og skru seg av når de er ferdige.

Test til våren

– Og så er planen at videoene skal lastes opp til en server, og at et maskinlæringsprogram skal kunne registrere bifangsten automatisk. Ettersom flere bifangster filmes, blir maskinlæringsprogrammet stadig dyktigere til å artsbestemme, sier Moan i meldingen.

Kameraene vil ikke bare være på jakt etter niser. De skal også hjelpe til med å artsbestemme sel som havner i garnet.

I løpet av våren skal niseforskerne teste ut det nye kamerasystemet på en fiskebåt for å se om det tekniske fungerer etter planen.