Bjerknessenteret opprettet i fjor en egen forskningsenhet som skal fremskaffe informasjon om klimaet til nytte for blant andre fiskerinæringen.

Nå tar havforskerne i bruk data herfra og inn i rådgivningen mot forvaltningen.

– Med klimavarsling kan vi lage høstingsregler som tar hensyn til endringer i klimatiske forhold, sier forsker Mette Skern-Mauritzen ved Havforskningsinstituttet til Tekfisk.

Forsker Mette Skern-Mauritzen ved Havforskningsinstituttet. Foto: HI

Lengre tidsperspektiv

Hun viser til at når kvoterådene gis, er det med et tidsperspektiv på 1–3 år.

– Hvert år er vi ute for å se hvordan statusen til fiskebestandene er. Basert på hvordan de er i år, gir vi råd om hvor mye som kan høstes til neste år. Da må vi forvente en del ting om økosystemet, om det er gode eller dårlige forhold, om vi kan forvente samme vekst, naturlig dødelighet og så videre, sier forskeren.

På så kort tid er det vanligvis ikke så store endringer i økologi og klimatiske forhold.

– Men vi har også med jevne mellomrom en gjennomgang av høstingsstrategier og forvaltningsregler. Da ser vi lenger frem i tid, med en tidslinje på 5–10 år, fortsetter forskeren.

Torsk i Barentshavet

Målet er en best mulig høstingsstrategi, slik at fiskerne kan høste fisk på en måte som gir optimal avkastning og samtidig er bærekraftig over tid.

Når det for eksempel om et par år skal være en gjennomgang av rådgivningen for torsk i Barentshavet, vil det være naturlig å skue til klimavarslingene.

Kan være sikrere

– Det er først de senere årene man begynner å få vitenskapelige prediksjoner som man kan ta inn i fiskerirådgivningen, og som kan gi bedre prognoser på hvordan bestanden vil utvikle seg, sier forskeren.

Bedre råd om kvoter, er ett av målene.

– Dette gjør at vi kan lage en forvaltningsstrategi som tar bedre hensyn til endringer som skjer, og at vi kan være sikrere på at vi tar hensyn til faktiske miljøendringer. Vi slipper å tenke på alle mulige scenarioer, og kan være mer konkrete på hva vi forventer, sier Skern-Mauritzen.