Nettjenesten er lovet å bli løpende oppdatert med mer informasjon om de arktiske farvannene. Dette melder Kystverket på egne nettsider.

– Økende skipstrafikk i en region med mange begrensninger og utfordringer setter større krav til planlegging, sikkerhet og beredskap, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Det er den danske tjenesten Arcticweb som den danske Søfartsstyrelsen etablerte i 2013, som nå blir videreført. Tjenesten var spesielt rettet mot trafikk i farvann utenfor Grønland.

De ulike ressursene som gjøres tilgjengelig i Arcticinfo. Foto: Barentswatch

Utvidet dansk tjeneste

Kystverket overtok ansvaret i 2018, og har siden den tid arbeidet med å utvide omfanget av kartløsningen.

– Vi har som mål å samle og tilby mest mulig viktig seilingsrelatert informasjon digitalt på ett sted. Dette gir navigatører et bedre helhetsbilde av krevende arktiske farvann, sier Ervik.

Gratis

Tjenesten er gratis, og en registrert innlogging åpner i tillegg for større kartområde, og å kunne låse systemet mot eget fartøy. Kartet kan også brukes statisk i områder uten nettforbindelse.

Kystverket oppfordrer brukere og interesserte til å gi ros, ris og innspill til siden.

Tjenesten finner du her: Arcticinfo.

Krisehåndtering

Også krise- og redningsoperasjoner kan dra nytte av karttjenesten. I tillegg til AIS-data på fartøy, vil tjenesten gi oppdaterte kart over is, iskonsentrasjon og drivis.

Innmeldte behov

Kystverket skriver at Arcticinfo er basert på innmeldte behov fra skipsfarten. Det har gir brukerne «relevant informasjon om nordområdene, havområdene utenfor Norge, Island, Russland, Canada og Grønland, herunder Barentshavet og Nordsjøen.»

Også brukerobservasjoner kan legges inn, og ønsket fra Kystverket er at registrering av både forurensning, isforhold, og dyreliv kan utvide og utvikle tjenesten.