Kurt-Ivar Gram Franck er teknisk sjef i Kystverket rederi. Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

– Sett opp mot de gamle fartøyene er miljøgevinsten enorm, sier Kurt-Ivar Gram Franck. Han er teknisk sjef i Kystverket rederi, og har fulgt utviklingen i en serie på fem kystverkfartøy som nå er komplett.

Det vil si, det stopper kanskje ikke der.

– Vi har opsjon på et sjette fartøy, forklarer han.

Fordyrende teknologi

Ved Fitjar Mekaniske Verksted i Sunnhordland blir OV «Hekkingen» nesten litt liten ved siden av Hordalaks Holding sin «Hordagut». Begge fartøy skal stå klare over sommeren.

Teknologien om bord på «Hekkingen» er kanskje hakket hvassere enn på nabobåten.

– Kystverket bruker teknologi som fordyrer, men de har sett at der er besparelser på sikt, sier Nils Andreas Brekke ved Fitjar-verftet.

Han mener det statlige foretaket har kommet langt med en målrettet miljøstrategi.

Nils Andreas Brekke ved Fitjar-verftet blir liten foran både «Hordagut» og den mindre «Hekkingen». Foto: Ketil Svendsen
Nils Andreas Brekke ved Fitjar Mekaniske Verksted. Foto: Ketil Svendsen

Brøyter vei

Franck føler at Kystverket på enkelte områder brøyter vei for fiskeri og spesielt havbruk.

– Når vi ser på en del nybygg i dag, ser vi konsepter vi selv har tatt i bruk langt tidligere.

– Kystverket har i større grad skreddersydde løsninger, tilpasset deres operasjoner, sier Brekke.

De løsningene drypper gjerne på andre prosjekter i ettertid, sier han.

Ingen Enova-støtte

Som offentlig bedrift nyter ikke Kystverket godt av sjenerøse, grønne incentiver. NOx-fondet går til næringslivet, og statlige Enova gir ikke til seg selv.

– Kystverket har uansett statlige budsjetter, sier han.

De budsjettene er forankret i Kystverkets visjon om å «utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste».

Regelverk

Også statlige tiltak møter statlige regelverk. Franck forteller at Kystverket opplevde at regelverket ikke alltid var tilpasset løsningene de ville ha i flåten.

– Det er blitt bedre nå, sier han, og hinter kanskje til dette med at en offentlig bedrift «brøyter vei» for andre.

OV «Hekkingen» er en opsjonsbåt, og tålelig lik forgjengeren, OV «Ryvingen». Franck forteller at batteripakken er blitt større, røslige tre kilowatt.

Overstyrmann Bjørn André Westerheim viser frem batteripakkene på OV «Ryvingen». På «Hekkingen» er Corvus-batteriene byttet ut med lettere Kongsberg-batterier. Foto: KYSTVERKET OLAV HELGE MATVIK
Fakta OV «Hekkingen»

Mål og kapasiteter:

Byggeår: 2018

Bruttotonnasje: 1.050 t Lengde: 46,6 m.

Dødvektstonnasje: 450t Bredde: 12 m.

Max fart: cirka 13 kn Dypg: 3,8 m.

Verft: Fitjar Mekaniske Verksted AS

Design: Heimli Design

Klassenotasjoner:

DNV +1A1 – CLEAN – ICE1B – EO – DYNPOS – AUT – COMF (V(l)C(2)- OILREC- BATTERY (POWER)

Lastekapasitet:

Lasterom: 283 m³

Dekksareal: 172 m²

Last/punktlast dekk: 3/10 t

ORO: 150m3

Dekksutstyr:

Kran forut: PaLfinger

7 t/11 m – 2,8 t/21,4 m

Hyd. haikjeft m/ 10 t. trommel

Arbeidsbåt fra Maritime Partner

Bauglem for adkomst til land

Fremdrift:

1x Bergen Diesel – 2.000 kW

2x el. generatorer, 950 kW

Kongsberg Save Energy batteripakke 3.000 kWh

2x Rolls-Royce PZM Azipod akter, 1.100 kW

1x Rolls-Royce tunnellthruster. forut, 400 kW

SAVe Cube

Rolls-Royce elektro- og automasjonssystem

Navigasjon:

Furuno radar og TECDIS

Sailor/Furuno GM DSS og komms.

Rolls-Royce Icon DP

Aptomar oljeradar og SECURUS IR-kamera

Innredning:

13 lugarer for totalt 18 personer

Fast innredning fra Lido AS

Møbler fra Ekornes

Trimrom

En krevende verftskunde

Kystverkets rederi har analysert og optimalisert driftsprofilen for hvor mye energi som kan spares på maksimal fart og minimumsfart.

– Kystverket er i en særstilling. Ikke alle fiskebåtrederi har oversikt over eget energiforbruk, ut over totalforbruket, sier Brekke.

Fitjar-verftet har bygget fire nisje-fartøy for Kystverket rederi.

– Staten har vært en driver for teknologi – en krevende kunde, men de driver oss fremover! sier han.

Verftet snuser i disse dager på anbudskonkurranser både for nytt skip til Havforskningsinstituttet og for Forsvaret.

Lavt serienummer

De store teknologiske sprangene står imidlertid de første fartøyene i serien for.

OV «Ryvingen», som var første fartøy ut i 2018, introduserte permanente magnet-thrustere.

– Thrusterne hadde serienummer tre og fire fra fabrikken, så vi var tidlig ute, forteller han.

Tekfisk spør hvorfor Kystverkets båter ikke har elektriske vinsjer?

– Det er snakk om langt større, plasskrevende komponenter.

Nye «Ryvingen» ble overlevert til Kystverket i desember i fjor, og er et nær identisk fartøy til «Hekkingen». Foto: Alexander Sundkvist/Kystverket

Pris for «Ryvingen»

I 2018 fikk Kystverket, sammen med Rolls-Royce, pris for nettopp OV «Ryvingen». The Motorship Award blir delt ut av magasinet The Motorship, og går til «partnerskap som fører til utslippsreduksjoner i sjøfarten».

Prisen fikk de for «Kystverkets flåtefornyelsesprogram og de innovative og miljøvennlige løsningene på OV Ryvingen». Da hadde Kystverket bak seg fire multifunksjonsfartøy siden de startet moderniseringen av flåten i 2012.

Også OV «Ryvingen» ble tegnet av Heimli skipsdesign og Fitjar Mekaniske Verksted.

Over samme lest

Det mulige sjette fartøyet blir over samme lest som «Ryvingen» og «Hekkingen», men med mindre oljevernutstyr.

Alle fartøyene skal kunne håndtere Kystverket sine mangefasetterte oppdrag. Drift av fyr og installasjoner langs kysten i tillegg til beredskap og innsats under forurensning og ulykker er oppgaver som krever fleksible egenskaper ved et fartøy.

Vedlikehold av installasjoner langs kysten er bare ett av behovene som setter føringer for Kystverkets flåte av fartøy. Foto: Guttorm Tomren/Kystverket

Ikke miljødrevet

For ordinære rederi er støtten fra NOx-fondet og Enova er svært viktige. Brekke opplever ikke slike rederi som spesielt fremoverlente på miljørettet teknologi.

– I så tilfelle er det mer for gulroten på ti millioner i støtte, sier han.

Samtidig understreker han at alle er interesserte i å redusere driftskostnader og dieselforbruk.

Hybridifisering som næringshjelp

Teknisk sjef forteller at Kystverket har vært inne på tanken om å bidra ytterligere i den pågående næringskrisen. Hybridifisering av «Utvær» og «Skomvær» er aktuelle prosjekter. Båtene har andre hovedmotorer om bord enn de to siste fartøyene fra Fitjar Mekaniske Verksted.

– Det ville nok ikke ta så lang tid å sette i gang, mener han, og røper at der allerede er gjort forberedelser og tanker rundt løsninger.

– Vi ville prøvd å få inn en så stor batteripakke som mulig, for å kunne drifte på lik linjen med «Ryvingen» og «Hekkingen».

OV «Hekkingen», med Hordalaks Holding sin «Hordagut» rett i hekken, ved Fitjar Mekaniske Verksted. Foto: Ketil Svendsen

Fra Corvus til Kongsberg

Batteripakkene om bord på de to siste fartøyene er levert av Kongsberg Maritime, altså gamle Rolls-Royce. Dette etter ønske fra verftet, fordi Kongsberg sin pakke medførte mindre vekt. Fartøyene er konstruert for oppgradering, med enkle transportveier for 30–40 tonn med batterier.

– Neste gang er batteriutviklingen gjerne kommet lenger hos en annen leverandør, sier Franck.

Progresjon

For hvert nytt fartøy har Kystverket videreutviklet, erfart og forbedret, slik at de gradvis er blitt stadig mer miljøvennlige.

De to første fartøyene, OV Utvær (2012) og OV Skomvær (2013), ble bygget med konvensjonell dieselelektrisk fremdrift. Det tredje fartøyet, OV Bøkfjord (2015), ble etter initiativ fra Kystverket tilrettelagt for batterihybrid drift med en batteripakke på 900 kWh. OV Ryvingen er Kystverkets nyeste multifunksjonsfartøy, det fjerde i rekken.

Det femte fartøyet, OV Hekkingen, bygger videre på erfaringene fra OV Ryvingen og de foregående fartøyene, og blir minst like miljøvennlig som OV Ryvingen, lover Franck.

To av Kystverkets mindre fartøy under strandrydding. Foto: Kystverket

Drift

Selv med store batteripakker går fremdeles en del av driften på kystverkfartøyene på diesel. Forskjellen ligger i jevnere turtall, og stille drift ute ved lokasjoner. Og ikke minst forbruk.

Franck anslår at Kystverket kutter 30–35 prosent i drivstoffkostnader og utslipp.

Da er summen av alle nyvinnger om bord tatt med.

– Det passer veldig godt til vår drift, der vi gjerne ligger på dynamisk posisjonering tett opp i en fyrlykt.

Normal drift

– Vi drar typisk tidlig ut på diesel, og lader batteriene samtidig, sier han.

Motoren kan gå på et jevnt, lavt turtall med god ladeeffekt. På feltet ligger fartøyet på batteri, som håndterer både kran og dynamisk posisjonering. Returen om kvelden gir ny lading fra to generatorer på hovedmotoren til batteripakken. Er der landstrøm med god kapasitet tilgjengelig, ligger fartøyet på dette til neste dag.

– Men landstrømnettet er stort sett i de store byene, påpeker Franck.

Kystverkets ressurser

Statlig oljevernutstyr ved 29 interkommunale depoter (IUA-depoter)

6 oljevernfartøy og en rekke mindre fartøy

10 kystvaktfartøy med oljevernutstyr om bord

4 slepefartøy i nasjonal slepebåtberedskap

36 fartøy i kystnær oljevernberedskap

18 losbåt- og redningsskøytestasjoner til hurtig innringning av havarist

1 spesialutrustet overvåkningsfly og 1 reservefly

Periferi

Kystverkfartøyene opererer ofte i det han kaller periferien. Da er det praktisk med en batteripakke som kan drifte fartøyet hele natten. Nattsenking sørger for at mye utstyr kan slås av nattetid.

Og oppvarmingen, den nytes medbrakt på thermos.

– Vi har en stor, isolert vanntank som varmes opp av motoren, forteller Franck.

Varmtvannet, som holder 70–80 grader, brukes til å varme innredning og ventilasjon. Han vet ikke om andre båter som har en slik løsning, men mener at det er god gjenbruk.

Franck sier at Kystverket har veldig god erfaring med nyvinningene om bord.

– Slik vi ser det, er det alltid mer å hente i teknologi.