Havforskningsinstituttets økosystemtokt i Barentshavet har gitt svar, og forskerne har konkludert med at bestanden av gytemoden lodde er på 545.000 tonn. Dette melder instituttet på sine hjemmesider.

Om de 545.000 tonnene er langt over nedre grense på 200.000 tonn, kommer forskerne med en prognose og en kalddusj:

– Den nedre grensen for å kunne høste av bestanden er bestemt til 200.000 tonn. Det er bare 27 prosent sannsynlig at gytebestanden holder seg over denne grensen, selv uten fiske, forklarer havforsker og ICES-medlem Bjarte Bogstad på nettsidene.

Det er Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, og Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon som skal bli enige om det kan høstes lodde. Det kan se lysere ut i årene fremover, for forskerne har funnet store mengder unglodde.

– Mengden ett år gammel lodde på økosystemtoktet i høst er den høyeste vi har målt siden 2013, står det i meldingen.