Flere oppdrettsselskaper og fiskere er blant aktørene som er med på prosjektet som skal teste ut fiske i sikkerhetssonen rundt merdene. Et resultat kan bli forbedret samliv mellom oppdrettere og fiskere – og lettere tilgang til nye lokaliteter.

Et stykke vei

Tidligere prosjekter, blant annet ved Havforskningsinstituttet, har også sett på dette med fiske ved oppdrettsanlegg.

– Vi har sett at tidvis kan du få greie fangster i teiner som du setter under oppdrettsanlegg. Men derfra til å si at vi kan anbefale et fiskeri, er det et stykke vei, sier prosjektleder Odd-Børre Humborstad fra Havforskningsinstituttet.

Prosjektet, som er støttet av FHF, hadde oppstart i april i fjor. Humborstad skulle helst sett at alle resultater var kommet inn og data analysert, men letter likevel litt på sløret.

– Det er kommet frem en del ting i det vi har holdt på med til nå. Det er ikke nødvendigvis helt nytt, men greie resultater, sier han.

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg

Et FHF-prosjekt med oppstart 1. april 2019. Sluttdato er satt til 31. mars 2021.

Ledes av Havforskningsinstituttet. Møreforsking, Segel og Nofima er også med i prosjektgruppen.

Fem arbeidspakker:

  • Å dokumentere tilgjengelighet av villfisk rundt oppdrettsanlegg og kvantifisere sesongmessige og geografiske variasjoner.
  • Å studere villfiskens reaksjon mot lys og fôring (lyd og lukt), og måle hvor effektivt fisken lar seg lokke i ulike avstander fra oppdrettsmerder.
  • Å teste ulike fangstmetoder, og kvantifisere fangstrater av villfisk nært merden og utenfor 30 og 100 meter.
  • Å foreta og dokumentere risikovurderinger av aktuelle fangstmetoder.
  • Å dokumentere kvalitet og årstidsvariasjon på teinefanget seiråstoff.

Undervannslys og pellets

Det er forbudt å fiske nærmere enn 100 meter fra et oppdrettsanlegg. En del av prosjektet går dermed ut på å lokke fisken ut ved hjelp av lys i kombinasjon med agn. Dette har fungert tidligere i bunnsatte teiner i områder som ikke er påvirket av oppdrettsanlegg. Da har krill eller andre dyr som tiltrekkes av lyset lokket fisken inn i teinene.

Forsøk ble gjort utenfor to anlegg i Tromsø.

– Vi la oss med et fiskefartøy på hundremeterssonen og satte ut undervannslys og pellets etter bestemte skjema og intervall. På forhånd så vi med kamera og akustikk at det gikk en del villfisk ved merdene, sier Humborstad til Tekfisk.

Skal analyseres

De testet også dette ut 200 meter og 400 meter unna. På alle avstandene klarte de å trekke til seg fisk, også på dagtid uten bruk av lys med kun pellets som lokkemiddel.

– Vi fikk ikke en reaksjon med en gang under alle forsøkene, men vi klarte å trekke til oss ganske mye fisk ut til hundremeteren.

Forsøkene har ikke gitt nok data til å trekke sikre konklusjoner, forteller Humborstad. Dataene er heller ikke analysert ennå.

– Om vi klarer det alle steder og til alle tider, er høyst usikkert, men vi viste at det gikk an der, sier han.

Trenger penger

Prosjektlederen ved HI håper de skal klare å få finansiering til å gjøre flere forsøk med lys og pellets for å lokke til seg fisk.

– Det virker som en attraktiv metode å få fisken vekk fra oppdrettsanleggene. Men dette er et lite prosjekt, og vi trenger støtte. Vi har vist i et lite forsøk at vi fikk det til, men andre deler krever mer ressurser.

Dersom man klarer å lokke fisken langt nok unna åpner det opp for å bruke redskaper som not eller juksa.

Forskerne forsøker å optimalisere lysmengde, farge og intensitet i teinene - for å tiltrekke mest mulig byttedyr og dermed torsk. Foto: Arkivfoto Odd-Børre Humborstad/Havforskningsinstituttet

Innenfor forbudssonen

Humborstad tror det enkleste vil være å få til et fiskeri utenfor forbudssonen. Men prosjektet skal også se på risikoen ved å fiske nærmere.

– Det er åpenbart mange hensyn å ta om du skal inn mot et oppdrettsanlegg. På utsiden er det fortsatt fisk, men de minker i omfang jo lenger bort fra anlegget du kommer.

Prosjektet skal avsluttes 31. mars neste år.

Teiner under merdene

Lovundlaks er med i referansegruppa til prosjektet. Daglig leder Jacob Palmer Meland forteller at de foreløpig ikke har bidratt til så mye mer i prosjektet enn med velvilje.

– Men vi har noen teiner ute som vi røkter jevnlig. De står ved anlegget og dokumenterer fisken som er der.

– Hvor mye fisk får dere?

– Alt er relativt, men vi får en del fisk, det gjør vi. Det er spennende.

Teinene settes ut to ganger i måneden, og Lovundlaks melder inn hvor mye fisk de har fått, hvilke arter og størrelse.

Lovundlaks er med i referansegruppa til prosjektet, her ser du daglig leder Jacob Palmer. Foto: Arkivfoto Rikke Aakre/Lovundlaks

God kvalitet

Lovundlaks har søkt dispensasjon fra Fiskeridirektoratet slik at fiskere kan fiske innenfor hundremeterssonen. For Meland og kollegene handler det om å utvikle lokalsamfunnet.

– Vi tenker på fisken rundt anlegget som en uutnyttet ressurs, som man må se om det er økonomisk interessant å gjøre noe med. Det er ikke sikkert vi finner en fangstmetode som er effektiv, og det er ikke sikkert kvaliteten er god nok.

– Hvordan er kvaliteten på det dere får?

– Vet du, den fisken vi fisker ved anlegget er kjempefin. Vi er kresne folk, og vi har hatt med oss gode kokker som har forsynt seg av fisken og kommet tilbake og spurt etter mer.

Nøktern og realistisk

Både hobbyfiskere og yrkesfiskere prøver seg utenfor merdene.

– Vi ser på dette som et prosjekt utover akkurat det vi holder på med med Havforskningsinstituttet.

– Hva tror du kommer ut av prosjektet?

– Det er for tidlig å si. Og så tror jeg man skal være nøkterne og realistiske. Det må være et volum og en økonomi som er interessant. Dette er ikke noen quickfix.

Kvalitet på fisken

Tanken på såkalt pelletssei melder seg i tanken om at fiskere skal begynne å fiske nært oppdrettsmerder. Altså fisk som har spist av laksefôret, noe enkelte mener gjør kjøttet vassent og dårlig.

Noen fiskere i ulike deler av landet har ønsket å teste mulighetene for å fiske nærmere oppdrettsanlegg. Seifiske AS har jobbet med å fange sei nær oppdrettsanlegg og ha den i ventemerd til «den har gått seg ren». Det viste seg å være vanskelig å tjene penger på dette, men det skyldtes ikke kvaliteten. Den fikk nemlig godt skussmål fra Nordhordland Fisk.

Møreforsking har ansvaret for å se på kvaliteten på fisken i FHF-prosjektet.

Les også:

Kunstig lys og ein sverm av krill får torsken i teina