Forskerne Tore Strohmeier og Øivind Strand er i gang med å utvikle metoden for blåskjell: Når det er lavvann, kjører de langs fjæresteinene med båt. Når vannet er litt høyere, kartlegger de bestanden ved overflatesvømming.

På en time med svømming har de kartlagt to til tre kilometer av kystlinjen, med båt går det enda fortere.

Etter et vellykket forsøk med å kartlegge blåskjellbestanden i Hardanger tidligere i år, har forskere nå prøvd den samme metoden på østers i Rogaland. Med stor suksess, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

– Det fungerer godt. Det trenger ikke alltid å være så komplisert, og dette ser ut som at det er en utrolig bra løsning, sier forsker Stein Mortensen i meldingen.

Før Havforskningsinstitutet kan levere en egen forvaltningsplan for flatøsters og stillehavsøsters, må de nemlig finne de beste metodene for å telle og kartlegge skjellene.

– De siste årene har det vært et økt fokus på flatøsters. Vi mener det er viktig å ta vare på noen av de tette, livskraftige bestandene. Da er kartleggingsarbeidet helt avgjørende. Vi skal nå velge ut steder som skal følges opp over tid, sier Mortensen i meldingen.

Arbeidet som nå er blitt gjennomført er en ren kartlegging av hvor store bestandene faktisk er. Informasjonen som er hentet inn vil bli brukt til å gi forvaltningsråd om både flatøsters og stillehavsøstersbestandene.

Flatøstersen er truet av både sykdom, parasitter og invaderende arter. Stillehavsøsters på sin side er uønsket i norske farvann.

Her kan du høre podkast med forsker Tore Strohmeier der han blant annet snakker om skjelldyrking: