– Jeg har akkurat kjøpt meg båt! sier reder Knut Holmøy når Tekfisk får tak i ham på telefon i Spania. Han kommer rett fra møte.

– Gratulerer. Når drar dere mot Sortland?

Om tre timer!

Alt signert, og båten klar

Holmøy er nemlig ved Astilleros Gondan Shipyard i Figueras, og har akkurat signert og kvittert for en nøkkelklar båt på 77 meter. Prøveturer med nye «Sunderøy» er også unnagjort.

Det er andre gang Prestfjord-rederiet bruker det spanske verftet. Sist gang var i 2004, og fartøyet het også «Sunderøy». Siden den gang har nybyggene «Prestfjord» (2012) og «Holmøy» (2016) blitt del av flåten til de Sortland-baserte rederne.

«Sunderøy» er imidlertid den største investeringen hittil, med en prisramme på 400 millioner kroner.

Prestfjord-rederiets nye tråler er nå på vei hjem fra Spania. Foto: Prestfjord
Syv meter ekstra hekk gir rom for melproduksjon og ressursutnyttelse om bord. Foto: Prestfjord

Nytt design

Fartøyet er også det første av det nye designet NVC 372. Felles for alle Prestfjord-trålerne er nemlig designsamarbeidet med Kongsberg Maritime i Ulsteinvik.

– Vi har jo jobbet med dem i 20 år, og man jobber jo gjerne ut ifra de relasjoner man har, sier Holmøy, som i stor grad også har valgt utstyr fra bedrifter på Nordvestlandet.

Det nye fartøyet skal håndtere både hvitfisk og reker i Arktis, med både pelagisk trål og bunntrål.

«Sunderøy»
  • NVC 372 design fra Rolls-Royce/Kongsberg Maritime
  • NVC Design nr. 4 for Prestfjord AS
  • 77,2 x 17 meter
  • Isklasse 1A
  • 1500 kubikkmeter fryserom – paller
  • Restråstoffbehandling
  • Mel og olje
  • HSG batteri-hybrid fremdrift
  • PM (permanent magnet) trålvinsjer
  • Energimanagement-system

Det beste fra begge verdener

Motoren er en Bergen B33:45 diesel, som vil kunne opereres på lavt turtall med hjelp fra en batteripakke. Den er på 370 kilowattimer, og er sammen med en hybrid akslingsgenerator (HSG) designet for lastglatting og spinningreserve. Det skal redusere energiforbruk og eliminere fare for black-out om bord.

– Batteriene pusher raskt innpå, selv om turtallet er lavt. Vi har valgt å optimalisere for både miljø og økonomisk drift, sier Holmøy.

Også det isklassede skroget er spesielt. Kongsberg Maritime sin slanke, vertikal-stemmede «wave piercing»-baug er kombinert med en bulb for effektivt å redusere motstand gjennom vannet.

– Det gjør at fartøyet har mindre fartstap og vibrasjoner i bølger, samtidig som støy fra baugen ikke forstyrrer skrogmonterte sensorer benyttet til fiskeleting, forklarer Einar Vegsund.

Vegsund er designsjef ved Kongsberg Maritime, og forteller til Tekfisk at de har fått gode tilbakemeldinger på både støy og vibrasjoner etter testene i Spania, og i kveld også gode tilbakemeldinger fra reisen på veg nordover i liten storm over Biscayabukten.

– Det knytter seg alltid litt spenning til performance på ny design, selv om vi legger ned et omfattende analysearbeid.

Rett til Ålesund

– Det er litt justering og noe utstyr når vi kommer hjem til Ålesund, men båten er klar den, sier Holmøy.

Det er også stort sett alt som gjøres utenfor det spanske verftet. Det er en regel for Prestfjord å gjøre både skrog og innredning ved samme verft, forteller han.

– Prestfjord-rederiet er et rederi som er svært bevisste på hvilke løsninger de ønsker, sier designer Vegsund.

Det innebærer at alle fire båtene Kongsberg Maritime har levert Sortland-rederne har hatt ulike prototypeløsninger og ny teknologi om bord. Blant annet moderne broløsninger og elektriske vinsjer med permanent magnet-motor, eller PM. Prototyp av PM-løsningen ble først tatt i bruk på «Holmøy».

– Denne gang var batteripakke om bord på tråler nytt for oss, sier designeren.

Store valg tidlig

Design og båtbygg tar tradisjonelt lang tid, og samarbeidet om «Sunderøy» med designerne i Kongsberg Maritime startet allerede i 2017.

– Den teknologiske utviklingen står ikke stille på tre år?

– Nei, og det er jo tidlig i prosessen vi må ta de store valgene, sier Holmøy.

Rederiet og designerne har valgt å justere både utstyr og løsninger underveis i prosessen for å få størst mulige miljøgevinster og oppdatert teknologi. Slik har de også gjort det med erfaringene fra nybygg til nybygg. Selve fremdriftssystemet er blitt tålelig fremoverlent.

– På forrige båt hadde vi serienummer «1» på motoren. Det har vi faktisk på «Sunderøy» også! forteller han om den nye V12-hovedmotoren fra Rolls-Royce.

Fra venstre salgssjef Monrad Hide i Kongsberg Maritime sin design- og skipsutstyrsavdeling med reder Knut Roald Holmøy, i anledning designavtalen. Foto: Rolls-Royce

Større og bedre designserie

NVC 372-designet er det designeren kaller en evolusjon fra NVC 367 og NVC 370, alle bygget til samme reder og med Kongsberg Maritime som ansvarlig for integrasjon av utstyr og produkter om bord. Fartøyene er noe større for hver gang, og hver med oppgradert teknologi.

Vegsund forteller at et fartøyprosjekt er under kontinuerlig utvikling frem til kontrakt er skrevet. Etter den tid tikker klokken for verft og underleverandører, som forholder seg til en leveringsdato.

– Litt vil jo også vurderes underveis, særlig på elektronikksiden og for fabrikken om bord.

Slik har det også vært med «Sunderøy», der batteriløsningen om bord har vært en opsjon og avhengig av relevante støtteordninger.

Tar høyde for tiltak

Dåp og festivitas rundt nybygget er tenkt holdt 5. desember, men Holmøy tar høyde for at situasjonen rundt korona kan legge en demper på det.

– Vi har merket covid-19, ja. Situasjonen har ikke vært enkel hverken for verft eller leverandør, sier Holmøy.

Han berømmer spanjolene for innsatsen, og forteller at de som kunde er blitt tatt godt vare på underveis.

Hodekappet og sløyd

Om bord er fabrikken rigget for hodekappet og sløyd fisk, snarere enn full filetproduksjon. I hekken har rederiet investert i syv meter lengre skrog enn fisket skulle tilsi. Det gir både mer lastekapasitet og plass til en melfabrikk. Til tross for at gevinsten for mel er lav, forsvarer rederen ekstrakostnaden på 30 millioner kroner.

– Vi ønsket å bygge en båt med mulighet for biprodukter og ressursutnyttelse.

Ingen ting å utsette på komfort og stil. Foto: Prestfjord
Ingen ting å utsette på komfort og stil. Foto: Prestfjord
Den nye fabrikktråleren til Prestfjord-rederiet under testing i Spania. Foto: Prestfjord