Korrosjon er et problem forbundet med store kostnader og operasjonelle konsekvenser for fiskeflåten, fastslår FHF i utlysningen. Årsaken til korrosjonsskadene er sammensatt, men hovedsakelig skyldes det ofte feil materialvalg og korrosjonsbeskyttelse i designfasen.

Målet med prosjektet er å identifisere ulike tilfeller av korrosjon på fiskefartøy, kartlegge årsakene og foreslå tiltak i hvert enkelt tilfelle.

Korrosjon på nye båter

Fabrikkene i havfiskeflåten består for det meste av utstyr som er produsert av rustfritt stål, og utstyret er montert på et dekk i vanlig svartstål som er beskyttet av malingsprodukter. Ved montering, sveising og daglig bruk blir det sprekker i malingen og det oppstår galvanisk korrosjon der svartstålet som er lavest på spenningsstigen opptrer som anode slik at korrosjon oppstår i mer eller mindre grad. Det er flere eksempler på at dette skjer på fiskefartøy som er bare ett eller to år gamle, skriver FHF.

Avansert elektronikk og lekkasjestrømmer

Andre steder korrosjon oppstår er i dragerbrønn på autolinefartøy, på ror, i trålslipper og i varmevekslere for kjølesystem.

Det er også identifisert korrosjonstilfeller mellom foringer og sylindervegger på dieselmotorer, noe som har medført store utbedringskostnader.

I fiskefartøyer blir det installert stadig mer avanserte elektriske systemer med mange forbrukere som har ulike krav til strømkilden. Kompliserte elektriske systemer kan føre til lekkasjestrømmer som igjen kan forårsake korrosjon som kan være vanskelig å identifisere årsaken til.