Prosjektet er et samarbeid mellom HI, Fiskeridirektoratet og Nordlandsforskning.

– Vi ønsker å få en helhetlig oversikt over den nåværende utbredelsen og mengden av reker på registrerte rekefelt, sier Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet i en melding.

Kartlegging

Reketrålfiskere har lenge vært bekymret for dypvannsreken på kysten og i fjordene. Fiskere har meldt at rekene har forsvunnet mange steder, eller at mengden er kraftig redusert de siste årene.

– Det er viktig å kartlegge dagens utbredelse av reker før man kan undersøke mulige årsaker til nedgangen. Videre må det kartlegges når eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse skjedde, sier Søvik i meldingen.

Skal intervjues

Prosjektet er en oppfølging av kartleggingen Fiskeridirektoratet gjorde av rekefelt på 80-, 90- og 2000-tallet gjennom intervjuer av lokale fiskere.

Sammen med Fiskeridirektoratet har Havforskningsinstituttet laget en oversikt over fiskere som har levert reker i Nordland og Troms de siste årene. Snart tar forskerne kontakt med fiskerne for å gjennomføre intervjuer i løpet av sommeren og høsten.

– Vi kommer til å starte med fiskerne på Helgeland, sier Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning i meldingen.

Interaktive kart

Forskerne vil bruke kart for å samle inn informasjon.

– Vi bruker interaktive kart der fiskerne selv kan tegne inn rekefelt. Nå venter vi bare på at teknologien skal bli helt ferdig før vi setter i gang, sier Bjørkan.

Formålet med prosjektet er å utarbeide en oversikt over fordelingen av kystreker i tid og rom for å klarlegge eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse og når endringene har skjedd.