Far Kjell Tore og sønnene Kjell Terje og Stig Willy Einarsen er nemlig langt fra fornøyd med hvordan Flakstad kommune legger forholdene til rette for dem i havnen i Napp.

«Kjell Senior» er en18 meter lang båt som skal drives med garn og line. Den skal overleveres 16. november. Før det er det prøvekjøringer av maskineri og annet utstyr utenfor Mandal.

«Kjell Senior» ved kai hos Skogsøy båybyggeri. Foto: Nils Torsvik

Mangler havn

Rederne er til stede i Mandal for prøvekjøringen, og ennå er det også en god del utstyr som må monteres før båten kan vaskes ned og leveres til eierne. Om de deretter tar båten til Napp er usikkert.

– Hadde vi holdt til i kommunesenteret Ramberg, ville vi fått kaiplass, men kommunene vil ikke satse på havnen i Napp. Da kan vi like godt legge båten i Ballstad, sier far Kjell Tore Einarsen. Til tross for sine 72 år skal han delta på fulltid som skipper på den nye båten.

Første nybygg

Han har hatt egen båt siden han var 20 år. Mest båter han har kjøpt brukt.

– Dette er den første vi har kjøpt helt ny og fått som vi selv har ønsket å bygge den, sier han og legger til; – innenfor regelverket da.

Kvotene har de flyttet over fra sin tidligere båt «Ny Trofast» og de regner med å være i fullt fiske først etter nyttår, mens tiden frem til jul skal brukes til å gjøre seg kjent med nybåten.

Fullbooket

«Kjell Senior» er ikke den eneste båten som bygges ved GOT Skogsøy Båt i disse dager. I hallen står en 11-metring snart klar, og en på 15 meter som er klar i februar, mens en på 21 meter er klar i september neste år.

I tillegg har båtbyggeriet GOT Skogsøy inngått kontrakter på en 15-metring som er klar i april, og to 11-metringer som skal stå klar i juni og november.

– Vi er nesten fullbooket i 2021, sier administrerende direktør Andre Rustad.

Andre Rustad, administrerende direktør i GOT Skogsøy båtbyggeri, står ved det som skal bli et 21 meter nybygg. Foto: Nils Torsvik

Med en ordrebok der 75 prosent av produksjonen er lagt inn for 2021, står verftet godt rustet for det nye året. Et verft som er mye brukt av norske fiskere til å bygge båter opp mot grensene som er satt for ulike fartøygrupper her til lands. De bygger båter tett på 11 meter, 15 meter og 21 meter i lengde, og nesten like mye i høyde.

– Båtene er bygget etter alle beregninger knyttet til sikkerhet og optimal fremdrift, forsikrer Rustad.

Han ser med optimisme på driften videre fremover, men ser også noen trusler slik korona-pandemien utvikler seg i Europa.

Halve staben fra Polen

Halvparten av staben på 67 er fra Polen. Fem eller seks av dem har flyttet til Norge, mens resten pendler til og fra Polen.

– Tredve arbeidere er på rotasjon, der de jobber seks uker og har fri to, sier han og innrømmer at det er en kabal som er utfordrende å finne løsning på nå når det kreves ti dagers karantene for arbeidere som kommer fra korona-røde land.

Karantene-tiltaket for å begrense smitten her til lands skapte nye utfordringer i det verftet hadde fått opp normal aktivitet etter sommeren, men Rustad har tro på at de skal klare å holde aktiviteten oppe også etter de nye bestemmelsene.

– Det er ikke bare negativt at det innføres slike begrensninger. Det er ingen som ønsker en situasjon med økt smitte, sier han.

Tre båter er under bygging i GOT Skogsøy verkstedshall i Mandal. Ytterligere én er ferdig og ligger ved kaien utafor hallen, mens tre til skal bygges neste år. Foto: Nils Torsvik

De polske arbeiderne er innlosjert i leiligheter, der de som er i samme rotasjon bor sammen og er på samme team og i samme området i produksjonshallen. En hall som rommer tre båter under bygging nå, mens en fjerde som snart skal overleveres ligger ved kai utafor.

Konservative fiskere

Hvorfor Skogsøy-båtene er så populære, har ikke direktøren for verftet noen annen forklaring på enn at de treffer godt med måten de bygger båtene og samarbeider med fiskerne på.

– Vi leverer gode og robuste båter og tar fiskernes ønsker på alvor. I tillegg er vi seriøse i oppfølgingen av båtene vi bygger og står ved vårt garantiansvar. Noe vi får mye skryt for, sier han.

På spørsmål om de ofte må kompromisse med å gjøre tilpasninger i byggeprosessen, sier Rustad at det synes han ikke er tilfelle.

– Vi oppfattes som en profesjonell aktør, noe som også har hatt betydning for merkevaren vi selger. Men fiskerne er konservative, noe vi særlig ser i forhold til å innrette seg til en grønnere utvikling. Vi har ikke flust med kunder som ønsker seg grønnere fremdrift, sier han og mener at fiskerne er skeptiske til det som ikke er skikkelig utprøvd.

67 arbeidere er ansatt i GOT Skogsøy båybyggeri. Halvparten er fra Polen. Foto: Nils Torsvik

Nye løsninger

Selv har Rustad tro på at hybride løsninger, med kombinasjoner med batteri eller hydrogen, kan gi en grønnere fiskeflåte.

– Vi er ikke helt der at vi kan gå over til batteridrift ennå. Fiskebåter må ha mye kraft, og særlig hydrogen er plasskrevende. Foreløpig er dette på et innovasjonsstadium, sier han og viser til et prosjekt Skogsøy har med Sintef på dette, som Fiskeribladets Tekfisk har omtalt tidligere.

– Fordelen er imidlertid at en da ikke trenger plass til store dieselmotorer, selv om hydrogentankene tar mye plass, sier han.

– Men vi levere det kundene har behov for, der regelverket også setter rammer for byggeprosjektene, tilføyer han.

Fakta: GOT Skogsøy Båt
  • GOT Skogsøy Båt er eid av GOT Group, som er et Offshore/Marine teknologikonsern i Sør-Norge.
  • Grunnleggerne av Global Ocean Technology (GOT) var Tor Henning Ramfjord, Leif Hübert og Endre Glastad.
  • Selskapet ble grunnlagt i 2018 og investerer i pågående og allerede utviklet teknologi og kompetanse.
  • De tilbyr design, konstruksjon og dokumentasjon for bygging av skip, flytende strukturer og plattformer.
  • På GOT Rig Harbor Mandal har de verkstedhaller og store lagerområder.
  • GOT muliggjør også rene og lønnsomme energiløsninger, og gir komplette hydrogen-, LNG- og batteriteknologier i verdensklasse.
  • GOT investerer i pågående og allerede utviklet teknologi og kompetanse.

Høy og bred

Rustad tror også at båtene ikke vil bli høyere og bredere enn de er bygget til nå.

– Her vil det ikke skje noe nytt og revolusjonerende. Vi jobber heller med å få båtene til å kunne levere best mulig kvalitet på fisken, ved å ta bedre vare på den, og å fiske på grønnest mulig måte, sier han.

Hvorfor de høye og brede båtene synes å være innblandet i flere ulykker, har han ikke noen forklaring på. Det er noe havarikommisjon og myndighetene må finne årsaken til, der det er for tidlig å konkludere med noe nå, tror han.

– Det er et forhold vi er svært interessert i å vite årsaken til. Vi ønsker å bygge så trygge båter som mulig, sier han.

Skogsøy har bygget båten «Josberg» som ligner på «Fay» som forliste som følge av kantring og en luke som ikke kunne lukkes.

– Vi mener «Josberg» er en trygg og god båt, sier han og ser ikke grunn til å tro at slike båter som den er noe mindre sikre enn andre båter.

Les også: