Undervannsfarkosten «Humla» skal gjøre det mulig å hente fangst fra trålen uten at trålingen avbrytes. Så langt har Stø Technology laget en prototyp som er en fjerdedel av størrelsen til den endelige farkosten.

Finne ut hvordan den kan plasseres

Planen er å å teste en fullskala versjon mot slutten av neste år, og det er her Nergård Havfiske kommer inn.

Samarbeidet består nemlig av to sentrale deler. Den første går ut på å finne en fullgod løsning for fysisk integrasjon, mellom TRAWL 2.0-systemet og en konkret Nergård-tråler.

- Dette omfatter en plan for dokking, pumping, mellomlagring, interntransport, samt mobilisering og demobilisering av utstyret, sier daglig leder Arne O. Flø i Stø Technology i en pressemelding.

Og finne ut hvordan den kan brukes

Bruken av «Humla» som verktøy for henting av fisk, vil endre noe på trålmetodikken sammenlignet med slik det gjøres i dag.

Del to av samarbeidet går derfor ut på å engasjere mannskapet om bord på det fremtidige pilotfartøyet i en konstruktiv dialog om justering av trålmetodikken når driftsmønsteret endrer seg.

- Dette er ikke mer komplisert enn at vi må snakke med de som best vet hvor skoen trykker, sier Flø.

- Et siste overordnet mål er at organisasjonene skal lære hverandre bedre å kjenne gjennom prosessen, og legge grunnlaget for et godt pilotprosjekt og et tett samarbeid i mange år fremover, fortsetter Flø.

Vurderer å ta den om bord

Nergård Havfiske investerer 400 millioner i en ny tråler som skal leveres neste år.

- Vi er alltid på utkikk etter ting vi kan bli bedre på innenfor blant annet fiskekvalitet, bærekraft og HSM, noe som viser igjen på nybygget, sier Tommy Torvanger, konsernsjef i Nergård i meldingen.

Han mener teknologien til Stø Technology er i samme kategori, og sier at selskapet derfor ønsker å utrede den nærmere med tanke på en fremtidig bruk på et av Nergårds fartøyer.

- Spennende

Nergård var en av partnerne i det nylig avsluttede Crisp-prosjektet.

- I Crisp-prosjektet jobbet vi blant annet med å heve kvaliteten på fisken ved å pumpe den om bord, men selv om resultatene var lovende, var løsningen for upraktisk og ineffektiv for kommersielt fiske, sier Torvanger.

Han viser til at Stø sitt konsept tar mål av seg å ivareta både fiskevelferd, effektivitet, HMS og bærekraft.

- Derfor vurderer vi prosjektet som spesielt spennende, sier Torvanger.

Her kan du høre podkast med Arne Flø i Stø Technology: