– Den voksende netthandel har gitt nye muligheter for økt sjømatomsetning. Vesterålens fiskeboller og andre produkt av både laks og hvitfisk bearbeidet mot konsumenter i Norge, kan nå kjøpes på nett i Kina sammen med produkt som bearbeides for konsumenter fra norsk råstoff i Kina, sier Victoria Braathen som er Sjømatrådets utsending i Kina.

Mobilen viktigst

Norges sjømatråd opplyser at det er tusenvis av butikker med netthandel i Kina. Ifølge kinesiske myndigheter har netthandel i Kina hatt en årlig vekst på nær 30 prosent de siste fem årene. Til sammenligning har tradisjonell varehandel av forbrukervarer hatt en årlig vekst på åtte prosent samme periode. I 2019 utgjorde e-handel 37 prosent av total varehandel.

– Kineserne bruker mobilen mye mer enn det vi er vant til i Norge. Der vi bruker nettbrett og pc, bruker man mobilen i Kina. Det som skjer med netthandel er viktig for oss som sjømateksportør, sier Victoria Braathen.

SHANGHAI: Victoria Braathen fra Norges sjømatråd i møte med en ung sjømatentusiast på et arrangement i Shanghai i juni. Foto: Norway in a Box

Apper som fiskedisk

Sjømatrådet sin forbrukerundersøkelse i år viser at nær halvparten av de spurte ofte eller veldig ofte kjøper sjømat på nett.

Det er denne utviklingen som ble bekreftet i Sjømatrådets årlige forbrukerundersøkelse i Kina som ble gjennomført i mars og april. Mobiltelefonen og Apper er i ferd med å bli den nye fiskedisken i Kina.

– Det forventes at e-handel i Kina vil ha en fortsatt sterk vekst de kommende årene. Unge forbrukere i Kina i dag er etablerte brukere av netthandel. Det pekes derfor på at potensialet for økt netthandel i dag spesielt er å finne hos gruppen pluss 35 år. Tilsvarende er det også ytterligere vekst potensialet i mindre urbane områder og mindre byer som i dag opplever en sterkere vekst enn de største byene, vurderer Victoria Braathen som er Sjømatrådets utsending i Kina.

Tett på forbrukerne

Hun er selv en av dem som bruker mobil-apper for hjemmelevering av blant annet torsk som hun bruker til hjemmelagd fiskegrateng tilberedt og inspirert av kinesiske smaker og krydder.

– Salg av sjømat på nett vært mest aktuelt for kjent produkter med kjent kvalitet og anvendelse. Ett fortrinn til e-handelsplattformene er at disse gir gode arenaer for kommunikasjon med forbruker gjennom å fortelle hvor produkter kommer fra og vise fremgangsmåte for bruk. Dette gir muligheter også for nye produkter, sier Braathen.

– Prisforskjeller i nett og butikk?

– Det er gode dealer å få i netthandel kontra butikk. Konkurransen er skarp og det er flere handelsfestivaler på nett som gjør produktene spesielt prisgunstige, sier Victoria Braathen.

MOBILBRUK: Ved bruk av QR kode kan kinesiske konsumenter lære mer om sjømatproduktene fra Norge. Foto: Norway in a Box

VAP og App i samspill

I vår har det særlig vært økt etterspørsel etter fryste «VAP produkter» av sjømat og det rapporteres om flere doblinger i salg av ulike sjømatprodukter. «VAP» står for «value-added products» og er en betegnelse for ferdig foredlede fiskeprodukter som frityrfisk og marinerte fileter eller porsjoner.

– Økt etterspørsel etter sjømat må også sees i sammenheng med økt fokus på og oppmerksomhet om å spise sunn og ernæringsrik mat. Da er sjømat et godt valg, sier Braathen.

– Nye muligheter for norsk sjømat?

– Absolutt. For Norge er det store muligheter for å få frem bredden i våre produkter. Norsk laks er godt kjent, men dette gir også muligheter for å nå kunder direkte med mindre innarbeidede produkt og fiskeslag.

NETT OG BUTIKK: Hema Fresh, en del av Alibabagruppen, kombinerer offline tradisjonelle utsalg med online hjemmelevering i e-handel. De samme produkter fås i begge salgssteder. Foto: Tim Haukenes

Koronatrussel

Tidlig i juni førte et nytt koronautbrudd på et marked i Beijing til at importert laks kom i søkelyset som en kilde til utbruddet. Dette har påvirket eksporten av laks fra Norge til Kina i juni.

– Saken fikk utrolig mye oppmerksomhet, samtidig har myndighetene slått fast at det ikke er grunnlag for å gi laksen skylden for nytt koronautbrudd. Koblingen har vært uheldig og ført til fall i lakseeksporten. Markedet er nå i en overgangsfase hvor forbrukere nok fortsatt er litt nølende med både laks og andre importerte matvarer. Det er grunn til å understreke at vi har stor tro på markedet ettersom forholdene får lagt seg, sier Braathen.