Inntil nå har områdene fra Svalbard og nordover kun blitt nådd med tradisjonell radiotelegrafi.

– Dette gjør at vi kan være helt sikre på at fartøy som seiler i nordområdene mottar viktige varsler om farer for navigasjon og ferdsel, sier Arve Dimmen på Kystverkets hjemmesider.

Dimmen er direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Dekker hele kloden

Safetycast ble satt i drift 11. desember i fjor av satellittselskapet Iridium. Dette er det første satellittnettverket i det globale maritime systemet for å sende nød- og sikkerhetsmeldinger som dekker hele kloden.

Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø har siden mai i fjor testet Safetycast sammen med KV «Svalbard», og blir nå den første etaten i verden som tar systemet i bruk. Senere vil andre land og myndigheter følge etter, og Kystverket håper at mye vil være mot slutten av året.

Også radiokommunikasjon er styrket

Samtidig er toveis nødkommunikasjon styrket med flere radiosendere, for å lette innsatsen til blant annet Hovedredningssentralen.

Det norske ansvarsområdet i dette sikkerhetssystemet dekker havområdet fra Grønland i vest til den russiske grensen i sør. Fra Rørvik har Norge ansvar for hele strekningen opp til Nordpolen.

Kommunikasjon i nordområdene er en utfordring, med værforhold og store avstander. Det gjør radiosamband usikkert, og det har lenge vært etterlyst et sikrere system som kan varsle om farer for ferdsel i nord.